• Raport

Miasta skoncentrowane na mieszkańcach

Europejskie i azjatyckie miasta w najlepszy sposób spełniają gospodarcze, społeczne i środowiskowe potrzeby swoich mieszkańców – takie wnioski płyną z najnowszego, globalnego raportu Arcadis poświęconego miastom zrównoważonym.

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość

Pobierz raport Sustainable Cities Index 2018


 • Londyn zajął pierwsze miejsce jako najbardziej zrównoważone miasto w zestawieniu.
 • Warszawa znalazła się na 54. osiągając wynik podobny do większości miast północnoamerykańskich i nieznacznie wyprzedzając Budapeszt i Moskwę.
 • Wiele afrykańskich i azjatyckich miast zajęło dalsze pozycje z powodu problemów z równowagą gospodarczą.
 • Tajemnicą zrównoważonego rozwoju miasta jest skoncentrowanie się na potrzebach jego mieszkańców.

Londyn rozwija się w najbardziej zrównoważony sposób spośród 100 metropolii uwzględnionych w globalnym raporcie Arcadis Sustainable Cities Index 2018. Miasta europejskie zdominowały czołówkę rankingu – oprócz nich w pierwszej dziesiątce znalazły się tylko Singapur i Hongkong. Spośród miast północnoamerykańskich tylko 3 znalazły się w pierwszej dwudziestce. Wiele miast afrykańskich i azjatyckich zajmuje niskie lokaty z powodu problemów ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym.

Raport Arcadis Sustainable Cities Index 2018 przedstawia ranking 100 globalnych metropolii w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju, które odzwierciedlają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ: społeczeństwo, środowisko i gospodarko. Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, standardów środowiskowych i jakości życia w miastach.

Warszawa ma duży problem z ochroną środowiska

Warszawa znalazła się w środku stawki, zajmując 54. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Stolica Polski wypadła nieco lepiej niż inne metropolie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wyprzedzając Budapeszt (57. miejsce) i Moskwę (58.), jednak nadal dużo brakuje jej do Pragi, która zajęła bardzo dobrą 23. pozycję. Warszawa osiągnęła wynik zbliżony do licznej grupy miast północnoamerykańskich – podobne wyniki mają takie ośrodki jak Chicago, Filadelfia, Denver, Honolulu, Miami czy Nowy Orlean.

Główną przeszkodą Warszawy na drodze do zrównoważonego rozwoju są problemy środowiskowe (74. miejsce w obszarze środowiska): zanieczyszczenie powietrza, nieskuteczna gospodarka odpadami, wysoka konsumpcja energii w odniesieniu do PKB, marginalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także brak systemu monitoringu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Miasto w niewielkim stopniu wspiera rozwój elektromobilności, zauważalny jest natomiast rozwój infrastruktury rowerowej, w tym prężnie działający system roweru miejskiego.

Warszawa wypada lepiej w obszarze społeczeństwa (41.) – bardzo wysoko ocenione zostały przystępność ekonomiczna, czyli koszty życia w odniesieniu do zarobków, niski poziom przestępczości, a także równowaga między pracą a życiem prywatnym oraz niski wskaźnik rozwarstwienia społecznego.

Najlepiej Warszawa poradziła sobie w obszarze gospodarki. Wpływ na to miała przede wszystkim korzystna struktura zatrudnienia, w tym niskie bezrobocie, a także duża dostępność usług telekomunikacyjnych. Stosunkowo dobrze oceniona została łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, jednak stolicy Polski nadal dużo brakuje do przodujących w tym obszarze miast brytyjskich, północnoamerykańskich czy ośrodków we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.

W celu lepszego zrozumienia modelu rozwoju miast, raport przyporządkowuje wszystkie metropolie uwzględnione w rankingu do czterech grup, nazwanych klastrami: zrównoważeni innowatorzy, post-industrialni oportuniści, miasta ewolucyjne, szybko rosnące megamiasta. Warszawa znalazła się wśród 33 miast w drugiej z wymienionych kategorii, razem z dużą grupą miast północnoamerykańskich oraz kilkoma australijskimi i europejskimi. Jakość życia w tych miastach jest postrzegana jako dobra, a odczucia mieszkańców są pozytywne, jednak stoją one przed wyzwaniem związanym z automatyzacją, która może zagrozić części mieszkańców pracujących w bardziej tradycyjnych branżach. Konieczne jest również podjęcie działań ukierunkowanych na podniesienie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, a także przeanalizowanie jak utrzymać długoterminową równowagę gospodarczą.

Miasta na świecie muszą wspólnie przygotować się na wyzwania przyszłości

Tegoroczna edycja raportu Sustainable Cities Index podkreśla wpływ szybkiego rozwoju technologii cyfrowych na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na interakcję między miastem a jego mieszkańcami. Informacje dla mieszkańców o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, elektroniczne rachunki za usługi komunalne, czy spersonalizowane aplikacje w rodzaju Mobility-as-a-Service (MaaS), które oferują użytkownikom sposób transportu dopasowany do ich potrzeb – wszystkie te rozwiązania są przykładami udanych i już sprawdzonych narzędzi, które podnoszą komfort i jakość życia w mieście. Nadal jednak aplikacje i cyfryzacja nie są w stanie rozwiązać innych, typowych problemów związanych z życiem w dużej metropolii, takich jak korki, niewystarczająca powierzchnia terenów zielonych czy kwestia starzejącej się infrastruktury.

Według raportu miasta powinny skoncentrować się na stworzeniu długoterminowych planów odporności na zmiany klimatu i wynikających z nich ekstremalnych zjawisk pogodowych. Powodzenie tych działań będzie zależało od wsparcia i zaangażowania samych mieszkańców. Jednocześnie miasta mogą, a nawet powinny, uczyć się od siebie, dzielić dobrymi praktykami i wdrażać rozwiązania sprawdzone w innych metropoliach.

Raport Sustainable Cities Index 2018 podkreśla, że fundamentem zrównoważonego rozwoju miasta jest wykształcona i zdrowa populacja, efektywna i niskoemisyjna infrastruktura oraz łatwość prowadzenia działalności gospodarczej. Przystępność finansowa, dostęp do publicznej komunikacji miejskiej i nierówność dochodowa są zmiennymi, które mogą zaważyć na sukcesie miasta w jego dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Miejsca 1-19:

 1. London                                                11. Copenhagen
 2. Stockholm                                         12. Amsterdam
 3. Edinburgh                                          13. Seoul
 4. Singapore                                          14. New York
 5. Vienna                                                 15. Paris
 6. Zurich                                                  16. San Francisco
 7. Munich                                                17. Hamburg
 8. Oslo                                                     18. Berlin
 9. Hong Kong                                        19. Seattle
 10. Frankfurt                                             54. Warszawa

Miasta znajdujące się w czołówce zawdzięczają swój dobry wynik nie tylko korzystnemu położeniu i uwarunkowaniom historycznym, ale również dalekowzrocznej perspektywie zarządzających. Londyn jest jednym z niewielu miast, które osiągnęły dobry wynik w każdym z trzech obszarów zrównoważonego rozwoju. Mimo to miasto nadal zmaga się z dużymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty życia czy niewydolna sieć drogowa. Najwyżej sklasyfikowane miasta na ogół osiągnęły dobry wynik w jednym lub dwóch obszarach, co oznacza, że wciąż są obszary, na których poprawie muszą skoncentrować się w najbliższej przyszłości.

Pytania dotyczące artykułu

Michał Kotarski

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji Wyślij wiadomość

Raport Arcadis

Sustainable Cities Index 2018 - Europe

Download here the European edition of the report (English)

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.