Zrównoważony rozwój – ranking polskich miast

W obszarach miejskich żyje 61% ludności Polski. Miasta są poddawane różnego rodzaju presjom – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dlatego tak ważne jest przygotowanie ich na wyzwania przyszłości i dążenie do ich zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest zrównoważenie potrzeb dnia dzisiejszego bez poświęcania dla tego celu potrzeb jutra.

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość

Ranking Miast Zrównoważonych

Co roku Arcadis przygotowuje Ranking Miast Zrównoważonych, który klasyfikuje najważniejsze światowe metropolie pod względem stopnia, w jakim kierunek ich rozwoju jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju. Główne kategorie ujęte w rankingu to społeczeństwo, środowisko i gospodarka, które obejmują liczne podkategorie:

  • społeczeństwo – dostęp do placówek służby zdrowia, dostępność miejsc opieki nad dziećmi, dostęp do kultury, poziom przestępczości
  • środowisko – obszary zielone na terenie gminy, ich jakość i dostępność, stopień wykorzystania OZE, tereny nieprzepuszczalne, gospodarka odpadami
  • gospodarka – PKB na mieszkańca, stopień wykorzystania funduszy zewnętrznych, infrastruktura transportowa, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, poziom zatrudnienia, turystyka

Celem rankingu nie jest pokazywanie hierarchii elitarnych miast, ale wskazanie obszarów możliwości, w których mogą rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem zadowolenia mieszkańców, środowiska i gospodarki.

Arcadis Polska opracuje ranking polskich miast

Nasz zespół w Polsce pracuje aktualnie nad opracowaniem rankingu zrównoważonego rozwoju największych miast w Polsce. W odróżnieniu od globalnego raportu w polskiej klasyfikacji zastosowaliśmy zmodyfikowane wskaźniki, które lepiej odzwierciedlają nasze lokalne uwarunkowania i które pozwolą w lepszy sposób określić wszystkie różnice między miastami.

Bezpośrednią inspiracją dla opracowania rankingu polskich miast jest projekt Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla 44 największych miast w Polsce realizowany przez konsorcjum, częścią którego jest Arcadis. W ramach projektu nasi eksperci rozpoznają i zanalizują wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w poszczególnych miastach, zaplanują działania na szczeblu lokalnym, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, oraz będą pracować nad zwiększeniem świadomości potrzeb adaptacji.

Więcej o raporcie można dowiedzieć się z wystąpienia Moniki Kotyni z Pionu Wody Arcadis, która zaprezentowała naszą koncepcję i podejście podczas konferencji Innowacyjna Gmina w Warszawie.

 


Pytania dotyczące artykułu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.