• Raport

Sustainable Cities Mobility Index 2017

System mobilności jest kluczowy dla codziennego funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Raport Sustainable Cities Mobility Index porównuje 100 miast z całego świata pod względem zrównoważonego transportu miejskiego, wykorzystując 23 wskaźniki. Ranking jest punktem wyjścia do dyskusji na temat szans i zagrożeń, jakie stają przed transportem miejskim

>>> Pobierz pełny raport 
>>> Poznaj wynik swojego miasta

Osiągnij przewagę konkurencyjną i popraw jakość życia

Jarosław Miziołek, Dyrektor Pionu Infrastruktury: „Miasta na całym świecie stają obecnie przed wielkimi wyzwaniami związanymi z urbanizacją, starzejącą się infrastrukturą, wzrostem populacji oraz zmianami klimatycznymi. Wierzymy, że inwestycje w lepszy i bardziej zrównoważony transport zapewnią metropoliom wyższą produktywność, atrakcyjność oraz lepszy poziom życia dla mieszkańców, dając jednocześnie bazę do wzrostu ekonomicznego. W naszym raporcie pokazujemy poziom zrównoważenia miast w kontekście oddziaływania mobilności na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Mamy nadzieję, że raport otworzy dalszą dyskusję o tym, co jeszcze można zrobić, żeby transport miejski był bardziej przyjazny, zrównoważony i odpowiadał na wyzwania przyszłości.

Miasta powinny zacząć inwestować w swoją przyszłość już dzisiaj. Budżet jest tylko jednym z czynników, które mogą zapewnić miastu sukces. Odwaga, wizja i śmiałość w jej realizowaniu powinny być równie istotne dla miejskich decydentów jak finanse, jeśli chcą oni poprawić jakość życia w swoim mieście. Stanie w miejscu będzie równoznaczne z cofaniem się.”

Indeks Mobilności – dla miast, które chcą uczyć się od siebie


W naszej najnowszej publikacji koncentrujemy się na temacie miejskiej mobilności. Transport jest nieodzowną częścią naszej codzienności oraz obszarem, który w dzisiejszych czasach podlega dużym przemianom na całym świecie. Nie wszystkie miasta są na tym samym etapie ścieżki ku zrównoważonej mobilności, ponieważ niektóre z nich mają rozbudowane, starzejące się systemy transportowe, z kolei inne są dopiero w fazie ich rozwoju, jednak wszystkie one mogą uczyć się od innych i ocenić swój poziom zaawansowania na podstawie jednakowych kryteriów.

Dowiedz się więcej na naszej globalnej stronie internetowej poświęconej raportowi Sustainable Cities Mobility Index 2017.

Raport Arcadis

Sustainable Cities Mobility Index 2017

Indeks Mobilności – dla miast, które chcą uczyć się od siebie

Pobierz pełny raport
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.