Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

W jaki sposób można poradzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami rynku, jednocześnie przezwyciężając wyzwania społeczne i środowiskowe? Jak podejmować decyzje i być innowacyjnym w świecie kierowanym przez wszechobecną, szybko rosnącą konkurencję? Czy współpracujesz z udziałowcami i dostawcami, angażując ich gdy jest to konieczne? Czy wiesz, czym kieruje się twój klient teraz, a czym będzie się kierował za 5 lat? Twoje odpowiedzi na te i inne pytania pozwolą ustalić, czy procesy rządzące wydatkami inwestycyjnymi w twojej firmie wytrzymają próbę czasu.

Te i inne tematy stanowią esencję zarządzania nakładami inwestycyjnymi. Dowiedz się, w jaki sposób 40 europejskich firm z twojego sektora zarządza swoimi programami inwestycyjnymi.

Podczas gdy w przeszłości prognozy były mniej lub bardziej skuteczne, dzisiaj się one nie sprawdzają.


Jako menedżer zarządzający wydatkami inwestycyjnymi prawdopodobnie mierzysz się z wieloma wyborami i zmiennymi podczas procesu decyzyjnego. Jednak podczas gdy w przeszłości wszelkie ryzyka biznesowe, budżety inwestycji, warunki rynkowe i wskaźniki wzrostu były mniej lub bardziej do przewidzenia, czynniki wpływające dziś na zarządzanie nakładami inwestycyjnymi są o wiele bardziej złożone. Jesteśmy u progu zupełnie nowej rewolucji przemysłowej, która opiera się na innowacjach w technologii informacyjnej. W realiach przemysłu 4.0, kierowanego przez tzw. Internet rzeczy (Internet of Things), twoje procesy decyzyjne są bardziej kompleksowe niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące potrzeby produkcyjne i spadające nakłady inwestycyjne prowadzą do powstania luki, która może spowodować, że producenci nie będą w stanie zaspokoić popytu. Ta luka będzie się powiększać, jeśli ten negatywny trend nie zostanie zatrzymany, co może doprowadzić do wielu zmarnowanych korzyści.

Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

W najbliższych dekadach łańcuch dostaw stanie się wielopoziomowym łańcuchem budowania wartości, w ramach którego decyzje będą podejmowane nie tylko na podstawie aktualnego stanu aktywów. Twoje decyzje kapitałowe będą miały strategiczne znaczenie dla firmy, dostawców, a także dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Będą również ogromnie uzależnione od całej sieci wpływowych partnerów zaangażowanych w ten proces. Wierzymy, że siedem czynników decydujących o sukcesie, które zidentyfikowaliśmy w naszej ankiecie, pomoże ci wzmocnić strategiczną wartość twojej firmy teraz i w przyszłości, niezależnie od tego, czy jesteś na etapie planowania, czy już w trakcie realizacji inwestycji.

Chcielibyśmy cię zainspirować poprzez pokazanie w jaki sposób nasi europejscy klienci wprowadzili w życie niektóre z tych czynników w swoich projektach. Chcemy również podzielić się wizją i wyzwaniami, które zostały opisane przez 40 menedżerów z branży przemysłowej. Mamy nadzieję, że te najlepsze praktyki pozytywnie wpłyną na proces planowania programów inwestycyjnych w twojej firmie, dzięki czemu będą one w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.

Czy chcesz sprawdzić na jakim etapie jest twoja firma w każdym z siedmiu wyszczególnionych obszarów? Skontaktuj się z nami. Wspólnie możemy stworzyć formułę na przyszłość.


Raport ten jest dodatkiem do globalnego raportu Arcadis i prezentuje najważniejsze wnioski z obszaru zarządzania wydatkami inwestycyjnymi w przemyśle.
Wszystkie wyniki są oparte na globalnej ankiecie.

Pytania dotyczące artykułu

Raport Arcadis

Investitionsentscheidungen Erfolgsformel
Industrial capital expenditure survey 2017

Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.