Ranking Miast Zrównoważonych 2016

Miasta poddawane są różnego rodzaju presjom. Niektóre z nich można łatwo przewidzieć, podczas gdy inne są trudniejsze w prognozowaniu. Zrównoważenie potrzeb dnia dzisiejszego bez poświęcania dla tego celu potrzeb jutra jest istotą zrównoważonego rozwoju.

Raport Arcadis Sustainable Cities Index 2016 przedstawia ranking 100 globalnych metropolii w trzech fundamentalnych obszarach zrównoważonego rozwoju: Ludzie (People), Środowisko (Planet) i Gospodarka (Profit). Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, standardów środowiskowych i jakości życia w miastach.

Na czele rankingu ogólnego dominują miasta europejskie o ugruntowanej pozycji, które zajmują 16 z 20 czołowych pozycji. Pierwszą dwudziestkę uzupełniają rozwinięte miasta azjatyckie, takie jak Singapur (drugie miejsce), Seul (7. miejsce) oraz Hong Kong (16. miejsce), a także stolica Australii Canberra (18. miejsce). Miasta, które w niektórych obszarach zrównoważonego rozwoju są na czołowej pozycji, w innych często zajmują odległe miejsca.

Co mogą zrobić miasta, żeby w trakcie rozwoju i realizowania strategii i polityk mających na celu zmierzenie się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami – począwszy od środowiskowych, a skończywszy na społeczno-ekonomicznych – działały w taki sposób, żeby to ludzie byli stawiani w centrum ich strategii zrównoważonego rozwoju? Pobierz raport z 2016 roku albo przejrzyj poniższe wyniki.

Jakość życia

Kategoria "Ludzie" [People sub-index] ocenia zdrowie (oczekiwana długość życia i otyłość), edukację (umiejętność czytania i pisania oraz uniwersytety), nierówność dochodów, zrównoważenie pracy i czasu wolnego, wskaźnik zależności, przestępczość, zielone tereny miejskie oraz koszty mieszkania i utrzymania. Z pomocą tych wskaźników można ogólnie rzecz biorąc określić "jakość życia". Zobacz wskaźnik częściowy "Ludzie"

Czynniki ekologiczne

Kategoria "Środowisko" [Planet sub-index] szereguje miasta pod względem konsumpcji energii oraz udziału energii odnawialnych, stopnia recyklingu i kompostowania, emisji gazów cieplarnianych, zagrożenia klęskami żywiołowymi, wody pitnej, kanalizacji i zanieczyszczenia powietrza. Z pomocą tych wskaźników można ogólnie rzecz biorąc określić "czynniki ekologiczne". Zobacz wskaźnik częściowy "Środowisko"

Kondycja ekonomiczna

Kategoria "Gospodarka" [Profit sub-index] bada potencjał z perspektywy rozwoju gospodarczego i obejmuje infrastrukturę transportową (transport kolejowy, powietrzny, zatory drogowe), łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, turystykę, PKB per capita, znaczenie miasta w globalnej sieci gospodarczej, łączność w rozumieniu dostępu mobilnego i szerokopasmowego oraz stopę zatrudnienia. Z pomocą tych wskaźników można ogólnie rzecz biorąc określić "kondycję ekonomiczną". Zobacz wskaźnik częściowy "Gospodarka"

Przejdź do strony z dokładnymi wynikami: http://www.arcadis.com/SCI2016Raport Arcadis

Sustainable Cities Index 2016

Czy twoje miasto rozwija się w zrównoważony sposób?

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.