• Raport

Global Construction Disputes Report 2016

Niepewność panująca na światowych rynkach, oraz fakt, że przedsięwzięcia budowlane są bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej, sprawiają, że spory budowlane wiążą się z coraz większym ryzykiem i mogą ze sobą nieść daleko idące konsekwencje.

Średnia długość sporów budowlanych na świecie wzrosła w 2015 roku do rekordowych 15,5 miesiąca, jak podaje szósta edycja corocznego raportu Arcadis Global Construction Disputes Report 2016: Don’t Get Left Behind. To również szósty rok z rzędu, gdy odnotowano wydłużenie czasu rozwiązywania sporów. Raport sugeruje, że jest to spowodowane połączeniem kilku czynników, między innymi wzrostem rozległości sporów, oraz dużą liczbą kompleksowych sporów dotyczących kontraktów obejmujących wykonanie całości prac przy projekcie (tzw. EPC – Engineering, Procurement and Construction contract).

Średnia wartość sporów powstałych przy realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych spadła nieznacznie do 46 mln USD. Mimo globalnych spadków, wartość sporów na Bliskim Wschodzie wzrosła do 82 mln USD, przez co region ten wyprzedził Azję i zajął pierwsze miejsce pod względem wartości sporów w 2015 roku.
Mike Allen, Globalny Lider Doradztwa Kontraktowego w Arcadis, skomentował wyniki: „W 2015 roku przemysł budowlany napotkał wiele trudności, wynikających głównie ze zmiennych cen towarów i wahań kursu walutowego. Problemy te spowodowały, że wiele projektów i programów musiało zmierzyć się z trudniejszymi warunkami realizacji niż zakładano na etapie ich planowania, co w rezultacie przyczyniło się do powstania niektórych sporów.”

Do sytuacji na rynku europejskim odniósł się Maciej Kajrukszto, Lider Doradztwa Kontraktowego w Arcadis dla Europy Kontynentalnej: „W Europie wartość toczących się sporów nie jest tak wysoka jak w przypadku Azji czy Bliskiego Wschodu, gdzie ogromne inwestycje budowlane są spotykane zdecydowanie częściej. Europa jest za to liderem w niechlubnej kategorii najdłużej trwających sporów.”

Globalnie najwięcej sporów w 2015 roku odnotowano w sektorze nieruchomości, tuż za nim znalazły się sektor infrastruktury społecznej i sektor publiczny. Podobnie jak w ubiegłym roku, najbardziej powszechną przyczyną sporów jest niepoprawne administrowanie kontraktem. Szczególnie narażone są podmioty joint venture – aż 25,5 % tych przedsięwzięć kończy się sporem. Jednocześnie bezpośrednie negocjacje między stronami pozostają najpopularniejszą metodą alternatywnego rozwiązywania sporów, drugie i trzecie miejsca zajęły odpowiednio mediacja i arbitraż.


Tegoroczny raport Arcadis, badający długość, wartość, przyczyny i metody rozwiązywania sporów budowlanych na świecie, został opublikowany już po raz szósty. Badanie zostało przeprowadzone przez Ekspertów Doradztwa Kontraktowego Arcadis, i jest oparte na sporach budowlanych, którymi zajmowali się oni w 2015 roku. Aby poznać pełną treść raportu, pobierz go na dole strony.

Raport Arcadis

Global Construction Disputes Report 2016
Global Construction Disputes Report 2016

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.