• Opinia

Koszty inwestycji budowlanych w Szwajcarii są najwyższe na świecie

Raport Arcadis dotyczący kosztów inwestycji budowlanych na świecie w 2014 roku

Szwajcaria stała się najdroższym dla inwestycji budowlanych krajem na świecie, podczas gdy w Japonii i Singapurze w minionym roku koszty budowy znacznie spadły.

Coroczny raport analizujący sytuację na rynku budowlanym w 43 krajach na całym świecie wykazał, że koszty budowy zmieniły się pod wpływem wahań na rynku walutowym, cen towarów oraz rosnącego popytu na inwestycje budowlane.

Zmiany te spowodowały, że znacznie wzrósł koszt przedsięwzięć budowlanych w Wielkiej Brytanii, z kolei dalsza dewaluacja jena spowodowała, że relatywne koszty budowy w Japonii spadły poniżej poziomu USA.

Pobierz raport w formacie pdf

Raport Arcadis

International Construction Costs 2014

Construction costs are changing across the world. What will this mean for the sector in 2015?

Download pdf