• Opinia

Inwestycje biurowe w Londynie dają najwyższą stopę zwrotu z inwestycji

Nowy raport Arcadis: Office Refurbishment in Global Cities

Dzięki naszej głębokiej wiedzy sektorowej wiemy co napędza zysk ekonomiczny z każdej nieruchomości, a nasze doświadczenie w zakresie inwestycji, finansów, projektowania i wykonawstwa pozwala nam na ustalenie w jaki sposób można ten zysk ustrukturyzować, tak aby spełnić, a często nawet przekroczyć oczekiwania udziałowców.

W Arcadis w unikalny sposób postrzegamy cały cykl życia obiektu, który uwzględnia obawy inwestorów i wierzycieli. Używamy naszej szczegółowej, wielosektorowej i międzynarodowej wiedzy finansowej, a nasze podejście charakteryzuje się ciągłym dążeniem do podniesienia wydajności. Pomagamy osiągnąć większą pewność inwestycji i dostarczamy innowacyjne strategie, które pozwalają na maksymalizację zwrotu kapitału.

Wiodący globalni inwestorzy, w tym fundusze private equity, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, banki inwestycyjne, fundusze infrastrukturalne oraz banki na całym świecie wybierają nas do świadczenia usług związanych z posiadanymi przez nich nieruchomościami.

Co robimy:

  • Utrzymanie i maksymalizacja wartości, aby osiągnąć przewagę na rynku
  • Zintegrowane rozwiązania w celu przyspieszenia spłaty zadłużenia
  • Osiąganie wyższej przejrzystości ryzyk w celu lepszej kontroli nad inwestycją
  • Planowanie całego cyklu życia obiektu, w tym modelowanie różnych scenariuszy
  • Wspieranie fuzji i przejęć
  • Najlepsza oferta rozwiązań z zakresu Corporate Real Estate

Raport Arcadis

Office Refurbishment in Global Cities

For investors in the commercial sector, which cities provide the strongest return for office rennovation?

Download pdf