• Raport

Czynniki społeczne hamują zrównoważony rozwój miast

Arcadis publikuje Ranking Miast Zrównoważonych

Szybki wzrost demograficzny i dynamiczna urbanizacja wywierają ogromną presję na rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej największych światowych metropolii. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców centrów miast, narastają również wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, z którymi muszą się oni zmierzyć.

Metropolie i ich liderzy rywalizują o przyciągnięcie najlepszych specjalistów oraz jak największej liczby inwestycji. Ranking Miast Zrównoważonych opracowany przez Arcadis prześwietla 50 miast z 31 krajów, uwzględniając szereg wskaźników, które pozwalają na ocenę równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej w każdym z nich.

Ranking, który został opracowany we współpracy z Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research – Cebr), wykazuje, że nie istnieje miasto idealne. Wiele miast na świecie nie radzi sobie z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców, z kolei zarządzający metropoliami bezustannie zmagają się z utrzymaniem równowagi pomiędzy trzema filarami miasta – ludźmi, środowiskiem i budżetem.

Pobierz go w formacie pdf.

Raport Arcadis

Sustainable Cities Index 2015

Which is the world's most sustainable city by People, Planet and Profit?

Download pdf