• Opinia

Aktywa wybudowane generują przychód gospodarki światowej w wysokości 27 bilionów USD

Arcadis publikuje nowy raport: Global Built Asset Performance Index

Aktywa wybudowane wygenerowały łączny dochód w wysokości 27,1 bln USD w roku 2013, jak wskazują wyniki najnowszego badania, opublikowanego w dniu 7 maja 2014 roku przez Arcadis – globalnego lidera rynku projektowego i konsultingowego w budownictwie i środowisku.

Opracowany we współpracy z Centrum Badań Gospodarki i Biznesu (CEBR), Globalny Wskaźnik Efektywności Aktywów Wybudowanych bazuje na analizie dochodów generowanych przez budynki, infrastrukturę i inne aktywa trwałe w 30 krajach, łącznie generujących 82 procent światowej wartości PKB.

Autorzy raportu stwierdzili, że średnio 40 procent globalnego PKB generują aktywa wybudowane; udział ten waha się jednak w zależności od stopnia dojrzałości gospodarki. W gospodarkach wschodzących, które w większym stopniu bazują na produkcji przemysłowej, PKB z aktywów wybudowanych wzrósł do 45 procent. W największym stopniu było to widoczne w Meksyku oraz w Turcji, gdzie dochód z aktywów wybudowanych przekroczył wartość 60 procent PKB.

Gospodarki zaawansowane natomiast w mniejszym stopniu polegają na aktywach wybudowanych, które odpowiadają tu średnio za wygenerowanie 36 procent PKB. W najmniejszym stopniu zależność ta widoczna jest w Rosji, gdzie udział aktywów wybudowanych w PKB wynosi zaledwie 14 procent. Pozostała część PKB jest generowana przez wynagrodzenia, dochody z aktywów niematerialnych i prawnych oraz z zasobów naturalnych.

Podsumowanie raportu:

• 40 procent wartości globalnej PKB wygenerowały aktywa wybudowane, w tym budynki i infrastruktura w 30 krajach
• W gospodarkach wschodzących, liczba ta wzrosła do 45 procent PKB, a w krajach rozwiniętych gospodarczo – spadła do 36 procent
• Meksyk i Turcja wygenerowały najwyższy udział aktywów wybudowanych w produkcie krajowym na poziomie ponad 60 procent PKB
• PKB Rosji jest w najmniejszym stopniu uzależnione od aktywów wybudowanych – zaledwie 14 procent wyniku gospodarczego tego kraju przypada na aktywa wybudowane
• W Chinach, aktywa wybudowane wygenerowały w roku 2013 6,9 bln USD – 54% PKB – prognozuje się, że wartość ta wzrośnie do 7,4 bln USD w roku 2014
• Singapur posiada najwyższy udział aktywów wybudowanych w dochodach na mieszkańca w wysokości 29.500 USD.

Odwiedź stronę poświęconą Raportowi lub pobierz wersję w formacie pdf.

Raport Arcadis

Built Asset Performance Index 2014

Which countries have the best returns from their buildings and infrastructure?

Download pdf