• Raport

Lotniska przyszłości

Nigdy dotąd świat nie był tak łatwo dostępny. Możliwość podróży samolotem stała się jednym z najważniejszych akceleratorów globalizacji – łącząc ludzi, społeczności i firmy, a także szeroko otwierając drzwi na świat tym, którzy mogą sobie pozwolić na kupno biletu lotniczego.

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury Wyślij wiadomość

W 2018 roku linie lotnicze obsłużyły 4,3 mld pasażerów oraz zrealizowały 46,1 mln lotów, generując przychód rzędu 821 mld USD (źródło: International Air Transport Association). Z kolei ATAG (Air Transport Action Group) szacuje, że cała branża lotnicza na świecie zatrudnia ponad 65 mln osób, zaś generowany przez nią przychód, łącznie z licznymi powiązanymi usługami, sięga nawet 2,7 bln USD rocznie.

Ten zysk ekonomiczny nie odbywa się jednak bezkosztowo. Wysoce konkurencyjna natura branży lotniczej i coraz silniejsza presja na infrastrukturę lotniskową sprawiają, że operatorzy lotnisk stoją przez bezprecedensowymi wyzwaniami.

Aby sprostać prognozom wzrostu (przewiduje się, że liczba pasażerów podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat) operatorzy lotnisk muszą zadbać o modernizację i rozbudowę infrastruktury tak szybko jak to możliwe, a także w bardziej efektywny sposób zarządzać swoimi obiektami, zwłaszcza w obliczu spadku przychodów z działalności handlowej, spadku wpływów za opłaty lotniskowe od linii lotniczych oraz ewoluujących oczekiwań pasażerów wobec lotnisk.

Funkcjonując w ramach ograniczeń wynikających z silnej konkurencji, lotniska muszą skupić się równie mocno na przyciąganiu klientów (tak aby stać się dla nich lotniskiem pierwszego wyboru), jak na utrzymaniu infrastruktury oraz poprawie swoich modeli biznesowych.

Arcadis - The Future of Airports from Arcadis on Vimeo.


Dokument opracowany przez Arcadis opisuje w jaki sposób właściciele i operatorzy portów lotniczych mogą równoważyć dwie perspektywy – przygotować infrastrukturę lotnisk na wyzwania przyszłości, a jednocześnie w jak najlepszy sposób spełniać oczekiwania obecnych użytkowników.

W dokumencie „Future of Airports” eksperci Arcadis przyglądają się branży lotniczej, skupiając się na 5 głównych trendach:

  • Lotnisko i jego otoczenie: porty lotnicze walnie przyczyniły się do globalizacji, jednak mogą one przetrwać i pomyślnie się rozwijać wyłącznie gdy mają wsparcie lokalnej społeczności;
  • Walka o klienta: dzięki wykorzystaniu szans płynących z cyfryzacji możliwe będzie złagodzenie a nawet wyeliminowanie wielu utrudnień, które są obecnie źródłem frustracji dla wielu pasażerów;
  • Mobilność: dzięki intermodalności, czyli integracji z jak największą liczbą innych środków transportu oraz wykorzystaniu możliwości związanych z pojazdami autonomicznymi, porty lotnicze mogą zrewolucjonizować sposób w jaki pasażerowie do nich docierają, poruszają się i docierają do ostatecznego celu swojej podróży;
  • Doświadczenie użytkownika: nie wystarczy, że lotnisko będzie innowacyjne, wydajne, a jego funkcjonowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; operatorzy lotnisk muszą skoncentrować się na zapewnieniu użytkownikom jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z ich obiektu, ponieważ ostatecznie to od wyborów konsumenckich będzie zależeć sukces lotniska;
  • Zrównoważony rozwój: wymogi środowiskowe dla branży lotniczej będą coraz bardziej wymagające w związku z rosnącym zaangażowaniem większości państw świata w łagodzenie skutków zmian klimatu.

Pytania dotyczące artykułu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury Wyślij wiadomość

Raport Arcadis

Future of airports

Pobierz raport Arcadis poświęcony lotniskom przyszłości