Zrównoważony rozwój – ranking polskich miast

W obszarach miejskich żyje 61% ludności Polski. Miasta są poddawane różnego rodzaju presjom – ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dlatego tak ważne jest przygotowanie ich na wyzwania przyszłości i dążenie do ich zrównoważonego rozwoju, którego istotą jest zrównoważenie potrzeb dnia dzisiejszego bez poświęcania dla tego celu potrzeb jutra.

Ranking Miast Zrównoważonych

Co roku Arcadis przygotowuje Ranking Miast Zrównoważonych, który klasyfikuje najważniejsze światowe metropolie pod względem stopnia, w jakim kierunek ich rozwoju jest spójny z ideą zrównoważonego rozwoju. Główne kategorie ujęte w rankingu to społeczeństwo, środowisko i gospodarka, które obejmują liczne podkategorie:

  • społeczeństwo – dostęp do placówek służby zdrowia, dostępność miejsc opieki nad dziećmi, dostęp do kultury, poziom przestępczości
  • środowisko – obszary zielone na terenie gminy, ich jakość i dostępność, stopień wykorzystania OZE, tereny nieprzepuszczalne, gospodarka odpadami
  • gospodarka – PKB na mieszkańca, stopień wykorzystania funduszy zewnętrznych, infrastruktura transportowa, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, poziom zatrudnienia, turystyka

Celem rankingu nie jest pokazywanie hierarchii elitarnych miast, ale wskazanie obszarów możliwości, w których mogą rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem zadowolenia mieszkańców, środowiska i gospodarki.

Arcadis Polska opracuje ranking polskich miast

Nasz zespół w Polsce pracuje aktualnie nad opracowaniem rankingu zrównoważonego rozwoju największych miast w Polsce. W odróżnieniu od globalnego raportu w polskiej klasyfikacji zastosowaliśmy zmodyfikowane wskaźniki, które lepiej odzwierciedlają nasze lokalne uwarunkowania i które pozwolą w lepszy sposób określić wszystkie różnice między miastami.

Bezpośrednią inspiracją dla opracowania rankingu polskich miast jest projekt Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu dla 44 największych miast w Polsce realizowany przez konsorcjum, częścią którego jest Arcadis. W ramach projektu nasi eksperci rozpoznają i zanalizują wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w poszczególnych miastach, zaplanują działania na szczeblu lokalnym, wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania, oraz będą pracować nad zwiększeniem świadomości potrzeb adaptacji.

Więcej o raporcie można dowiedzieć się z wystąpienia Moniki Kotyni z Pionu Wody Arcadis, która zaprezentowała naszą koncepcję i podejście podczas konferencji Innowacyjna Gmina w Warszawie.