Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

W jaki sposób można poradzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami rynku, jednocześnie przezwyciężając wyzwania społeczne i środowiskowe? Jak podejmować decyzje i być innowacyjnym w świecie kierowanym przez wszechobecną, szybko rosnącą konkurencję? Czy współpracujesz z udziałowcami i dostawcami, angażując ich gdy jest to konieczne? Czy wiesz, czym kieruje się twój klient teraz, a czym będzie się kierował za 5 lat? Twoje odpowiedzi na te i inne pytania pozwolą ustalić, czy procesy rządzące wydatkami inwestycyjnymi w twojej firmie wytrzymają próbę czasu.

Te i inne tematy stanowią esencję zarządzania nakładami inwestycyjnymi. Dowiedz się, w jaki sposób 40 europejskich firm z twojego sektora zarządza swoimi programami inwestycyjnymi.

Podczas gdy w przeszłości prognozy były mniej lub bardziej skuteczne, dzisiaj się one nie sprawdzają.


Jako menedżer zarządzający wydatkami inwestycyjnymi prawdopodobnie mierzysz się z wieloma wyborami i zmiennymi podczas procesu decyzyjnego. Jednak podczas gdy w przeszłości wszelkie ryzyka biznesowe, budżety inwestycji, warunki rynkowe i wskaźniki wzrostu były mniej lub bardziej do przewidzenia, czynniki wpływające dziś na zarządzanie nakładami inwestycyjnymi są o wiele bardziej złożone. Jesteśmy u progu zupełnie nowej rewolucji przemysłowej, która opiera się na innowacjach w technologii informacyjnej. W realiach przemysłu 4.0, kierowanego przez tzw. Internet rzeczy (Internet of Things), twoje procesy decyzyjne są bardziej kompleksowe niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące potrzeby produkcyjne i spadające nakłady inwestycyjne prowadzą do powstania luki, która może spowodować, że producenci nie będą w stanie zaspokoić popytu. Ta luka będzie się powiększać, jeśli ten negatywny trend nie zostanie zatrzymany, co może doprowadzić do wielu zmarnowanych korzyści.

Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?

W najbliższych dekadach łańcuch dostaw stanie się wielopoziomowym łańcuchem budowania wartości, w ramach którego decyzje będą podejmowane nie tylko na podstawie aktualnego stanu aktywów. Twoje decyzje kapitałowe będą miały strategiczne znaczenie dla firmy, dostawców, a także dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Będą również ogromnie uzależnione od całej sieci wpływowych partnerów zaangażowanych w ten proces. Wierzymy, że siedem czynników decydujących o sukcesie, które zidentyfikowaliśmy w naszej ankiecie, pomoże ci wzmocnić strategiczną wartość twojej firmy teraz i w przyszłości, niezależnie od tego, czy jesteś na etapie planowania, czy już w trakcie realizacji inwestycji.

Chcielibyśmy cię zainspirować poprzez pokazanie w jaki sposób nasi europejscy klienci wprowadzili w życie niektóre z tych czynników w swoich projektach. Chcemy również podzielić się wizją i wyzwaniami, które zostały opisane przez 40 menedżerów z branży przemysłowej. Mamy nadzieję, że te najlepsze praktyki pozytywnie wpłyną na proces planowania programów inwestycyjnych w twojej firmie, dzięki czemu będą one w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.

Czy chcesz sprawdzić na jakim etapie jest twoja firma w każdym z siedmiu wyszczególnionych obszarów? Skontaktuj się z nami. Wspólnie możemy stworzyć formułę na przyszłość.


Raport ten jest dodatkiem do globalnego raportu Arcadis i prezentuje najważniejsze wnioski z obszaru zarządzania wydatkami inwestycyjnymi w przemyśle.
Wszystkie wyniki są oparte na globalnej ankiecie.

Pytania dotyczące artykułu

Biała księga Arcadis

Investitionsentscheidungen Erfolgsformel
Industrial capital expenditure survey 2017

Jaki jest twój sposób na zbudowanie przewagi konkurencyjnej?