• Zarząd

Marcin Klammer

Prezes zarządu

Marcin Klammer kieruje Arcadis Polska od 2011 roku. Wcześniej, od 1998 roku, był związany z firmą EC Harris, w której od 2005 roku zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Polsce. Był odpowiedzialny za rozwój firmy na rynku polskim, poszerzając zakres jej działalności o projekty publiczne, w tym zwłaszcza infrastrukturalne. Utrzymał przy tym silną obecność EC Harris w sektorze komercyjnym oraz mieszkaniowym, a także zbudował silne portfolio klientów wśród inwestorów i instytucji finansowych.

W związku z fuzją Arcadis z EC Harris w 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w Arcadis Polska, jednocześnie pozostając Dyrektorem Zarządzającym EC Harris Polska. Konsolidacja obu firm zakończyła się w 2013 roku, gdy EC Harris Polska został przekształcony w Linię Biznesową Budynków w ramach Arcadis Polska. Pozwoliło to firmie na znaczne poszerzenie wachlarza usług w obszarze zarządzania projektem, kosztami i całościowymi programami inwestycyjnymi.

Marcin Klammer ma znaczące doświadczenie w zarządzaniu programami inwestycyjnymi klienta oraz doradztwie w zarządzaniu kosztami dla wielu dużych projektów, w tym m.in. centrów handlowych, pięciogwiazdkowych hoteli, oczyszczalni ścieków oraz innych projektów infrastrukturalnych. Jest architektem i akredytowanym członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).