Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

W związku z dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynkiem zamówień publicznych oraz sukcesami Arcadis w pozyskiwaniu zleceń z tego rynku, Arcadis zaprasza do współpracy osoby zaangażowane, pracowite i z pozytywnym nastawieniem, które chcą wziąć udział w pozyskiwaniu największych projektów wielobranżowych z zakresu sektorów: infrastruktury drogowej i kolejowej, środowiska, inżynierii wodnej oraz środowiska. Jeżeli chcesz się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenie, pracować pod kierunkiem najlepszych w branży oraz realizować się zawodowo, dołącz do nas!

Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: MSZP/WA

Zakres prac na w/w stanowisku

 • Wyszukiwanie na platformach przetargowych ogłoszeń o przetargach publicznych dotyczących zakresu działalności Arcadis (Infrastruktura – drogi i koleje, Środowisko, Woda, Budownictwo),
 • Tworzenie katalogu oferty, tworzenie struktury dokumentów związanych z ofertą (ogłoszenie, SIWZ, OPZ, OWU, Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmiany SIWZ),
 • Kompletowanie oferty, dbałość o terminy oraz kompletność oferty,
 • Dbałość o aktualność dokumentów formalnych Spółki,
 • Przygotowywanie pełnomocnictw do ofert,
 • Pozyskiwanie gwarancji wadialnych do ofert i gwarancji należytego wykonania,
 • Katalogowanie wyników z otwarcia ofert wszystkich przetargów i informowanie o wygranych,
 • Złożenie dokumentów i oświadczeń na wezwanie do Zamawiającego z zachowaniem wymaganego terminu,

Wymagania

 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy przy składaniu ofert w procesie zamówień publicznych,
 • Zainteresowanie rozwojem i kontynuacją kariery w obszarze zamówień publicznych,
 • Doświadczeniu w składaniu ofert w sektorze usług (projektowanie i/lub doradztwa) w branżach inżynieryjnych (Infrastruktura – drogi i koleje, Środowisko, Woda, Budownictwo) stanowi poważny atut,
 • Dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
 • Znajomość Prawa budowlanego stanowi dodatkowy atut,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. Poziom British Council – CAE),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, Word, Powerpoint
 • Dbałość o szczegóły, zdolności organizacyjne, profesjonalizm w kontakcie z Zamawiającym, Partnerami oraz pracownikami Spółki, dyskrecja, poczucie odpowiedzialności
 • Wykształcenie wyższe,
 • Ukończone kursy z zakresu Prawa zamówień publicznych stanowią poważny atut.

Oferujemy

 • Kontynuacja i rozwój kariery w sektorze zamówień publicznych przy najbardziej prestiżowych inwestycjach w kraju,
 • Bezpośredni kontakt i współpraca z międzynarodową społecznością firmy,
 • Możliwość udziału w atrakcyjnych programach rozwojowych Arcadis Europe i Global oraz w szkoleniach na poziomie lokalnym (m.in. aktualizujących wiedzę z zakresu nowelizacji),
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Atrakcyjny pakiet benefitów (pakiet medyczny, karta wellness, ubezpieczenie na życie i od NNW
  w ramach polisy grupowej).


Aplikacje (CV oraz list motywacyjny) proszę kierować na adres rekrutacja@arcadis.pl w tytule maila podając kod ref. MSZP/WA oraz swoje imię i nazwisko.
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie
: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”.

Apply to this job

rekrutacja@arcadis.pl

Wyślij wiadomość