Konsultant ds. Audytów Technicznych Budynków (branża sanitarna)

Pion Budynków | Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku Konsultanta ds. Audytów Technicznych pracuje w charakterze doradcy technicznego dla inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości lub wspiera sprzedających. Praca polega w pierwszym etapie na przeglądzie dokumentacji, realizacji audytu technicznego budynku i nieruchomości, na której jest posadowiony pod kątem usterek oraz zgodności z wymogami prawa budowlanego, warunków technicznych oraz wymagań p.poż., sporządzeniem raportu, który definiuje kluczowe ryzyka wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz oszacowaniem kosztów usunięcia tych usterek lub niezgodności. Pracujemy w zespole, którego podstawowy skład to inżynier ogólnobudowlany / konstruktor lub doświadczony architekt; inżynier HVAC + ppoż.; inżynier elektryk + niskie prądy + ppoż.. Każda osoba w zespole jest odpowiedzialna za opracowanie części raportu odpowiadającej jej branży. Drugim etapem jest wsparcie Klienta w decyzji biznesowej. Kluczowe jest zrozumienie, że raport nie stanowi jedynie stwierdzenia stanu technicznego i prawnego budynku, ale jest podstawą decyzji biznesowych o zakupie nieruchomości lub jej zaniechaniu.

Wymagamy od naszych pracowników umiejętności przyjęcia perspektywy Klienta i realnego wsparcia go na każdym etapie transakcji, wskazania najlepszego sposobu mitygacji ryzyk oraz później monitorowania procesu usuwania usterek. Oczekujemy chęci i predyspozycji do współpracy w zespole oraz gotowości do rozwijania swojej wiedzy i doświadczenia.

Podkreślamy, że zdecydowana większość naszych Klientów komunikuje się z nami w języku angielskim oraz oczekuje raportów w tym języku. Dlatego bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, włączając słownictwo branżowe, jest warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji.

Nasi pracownicy są gotowi do szybkiej mobilizacji, pracy w każdym miejscu Polski lub wyjazdów zagranicznych, akceptują jednoczesną realizację kilku projektów oraz rozumieją presję czasową związaną z transakcjami. Jeśli jesteś prawdziwym konsultantem i czerpiesz satysfakcję z pomocy Klientom w najtrudniejszych decyzjach na rynku nieruchomości – zapraszamy do współpracy.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji mechanicznych (HVAC, wod-kan, pożarowe wodne) oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub udokumentowane doświadczenie umożliwiające ubieganie się o uprawnienia budowlane w terminie bliższym niż 1 rok.
 • Zrozumienie zarówno technicznych jak i komercyjnych aspektów funkcjonowania nieruchomości
 • Doświadczenie w przeglądach technicznych budynków oraz przygotowywaniu raportów TDD (technical due diligence) warunkiem koniecznym udziału w rekrutacji
 • Doświadczenie w zakresie realizacji prac „fit-out” stanowi atut
 • Doświadczenie w zarządzaniu utrzymaniem budynków (facility management) stanowi atut
 • Praktyczna wiedza z zakresu stosowania polskiego prawa budowlanego, warunków technicznych oraz norm
 • Znajomość zagadnień związanych z audytami energetycznymi
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. również w zakresie słownictwa budowlanego, umożliwiająca samodzielne pisanie oraz prezentowanie dla klienta raportów technicznych w tym języku
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole oraz wysokie umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 • Duża motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę, włączając pracę poza godzinami gdy jest to niezbędne
 • Prawo jazdy kat. B oraz duża mobilność


Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub b2b
 • Przy zatrudnieniu na umowę o pracę - pakiet benefitów: opieka medyczna, karta Multisport lub Sodexo Pass, ubezpieczenie grupowe
 • Pracę w międzynarodowym środowisku doświadczonych konsultantów

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Aplikuj już dziś!

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Arcadis Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@arcadis.com

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Analizujemy kandydatów w systemie eRecruiter za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@arcadis.com lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rafal.matak@arcadis.com

Aplikuj

rekrutacja@arcadis.pl

Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.