• Ludzie Arcadis

Jolanta Olbracht

Starszy Specjalista ds. Gospodarki Wodnej

1. Co najbardziej lubisz w pracy w Arcadis?
Pacuję w Arcadis dopiero od roku, i nie potrafię jeszcze jednoznacznie stwierdzić co w tej pracy lubię najbardziej. Sama myśl, że jestem częścią znaczącej na rynku marki Arcadis napawa mnie optymizmem.

2. Jak Arcadis pomaga Ci w rozwoju zawodowym?
Zostałam przyjęta do Arcadisa w celu poprowadzenia części jednego z większych i skomplikowanych projektów strategicznych w gospodarce wodnej kraju. Myślę, że praca przy tym projekcie w znaczący sposób rozwinęła moje zdolności kierownicze i organizacyjne – nie umniejszając przy tym mojej wiedzy specjalistycznej.

3. Który z Twoich projektów dał Ci największą satysfakcję?
Jestem zaangażowana w aż 2 projekty, które się jeszcze nie zakończyły. W związku z tym raczej nie mam dużego pola manewru.
Myślę, że zrealizowanie projektu pn. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla dorzecza Wisły i regionów wodnych będzie bardzo satysfakcjonujące.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.