• Projektowanie inżynierskie

Building Information Modelling (BIM)

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) to proces tworzenia i korzystania z jednej lub wielu zorientowanych obiektowo baz danych (3D) dla obiektów budowlanych rozpatrywanych w ich otoczeniu, istotny dla projektowania, realizacji, utrzymania i zmian przeznaczenia obiektu budowlanego w całym jego cyklu życia.

Radosław Lenczewski

Koordynator ds. BIM dla Budynków Wyślij wiadomość

BIM to nowe podejście do wykorzystania danych i informacji w branży budowlanej, które będzie miało ogromny wpływ nie tylko na to, jak obiekty są projektowane i budowane, ale również na to, jak działają. Ponieważ zastosowania BIM rozwijają się bardzo szybko, spojrzenia na BIM są różne, co może powodować nieporozumienia. Biała księga, którą opracowaliśmy ma na celu rozwiązanie tych problemów i wyjaśnienie kluczowych korzyści, które w opinii Arcadis płyną z BIM.

Arcadis jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku wdraża projektowanie BIM nie tylko dla Budynków, ale również dla Infrastruktury.

Zapoznaj się z Białą Księgą BIM przygotowaną przez Arcadis.

Pytania dotyczące usługi

Radosław Lenczewski

Koordynator ds. BIM dla Budynków Wyślij wiadomość