• Gospodarka wodna

Wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Ponad 7 miliardów ludzi na świecie dysponuje stosunkowo niewielkimi zapasami wody. Musimy mieć pewność, że zasoby, które posiadamy, są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie.

Monika Kotynia

Dyrektor Pionu Wody Wyślij wiadomość

Dostęp do wody jest siłą napędową dla rozwoju społeczeństwa. Jednak zapewnienie stałych i niezawodnych dostaw wody nie jest tak łatwe jak mogłoby się wydawać.

Łączymy specjalistyczną wiedzę i najnowsze technologie, żeby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na wodę pitną oraz zapewnić odpowiednią jakość wody, zarówno świeżej, jak i tej zużytej. Zespoły naszych ekspertów zlokalizowane na całym świecie dają gwarancję, że wszystkie działania odbywają się zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi oraz oddziałują na środowisko w jak najmniejszym stopniu, tak aby ochronić globalne zasoby wody dla przyszłych pokoleń. Pomagamy społecznościom rozwijać i dywersyfikować ich sieć zaopatrzenia w wodę.

Powiązane usługi:

- Systemy dostawy i uzdatniania wody

- Systemy oczyszczania ścieków

- Odsalanie i ponowne wykorzystanie wody

Pytania dotyczące usługi

Monika Kotynia

Dyrektor Pionu Wody Wyślij wiadomość