• Gospodarka wodna

Systemy transportu wody i odwadniania

Zapewnienie niezawodnego i efektywnego systemu transportowania wody dla rosnącej populacji miejskiej jest jednym z największych wyzwań, przed którym stoi dziś świat.

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody Wyślij wiadomość

Już w starożytności transport wody był priorytetem dla miast i społeczności. Podobnie jest dzisiaj. Rosnąca liczba mieszkańców w miastach sprawia, że wzrasta też potrzeba zapewnienia odpowiedniego systemu zbierania i transportu wody, konieczne staje się też usprawnianie systemów odprowadzania wody, tak żeby były niezawodne w razie potrzeby.

Arcadis ma ponad stuletnie doświadczenie w transporcie i magazynowaniu wody, ścieków oraz wody deszczowej, wszystko z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Zapewniamy planowanie, projektowanie i budowę nowych, a także modernizację istniejących kanałów ściekowych, instalacji wodociągowych, kolektorów, przepompowni, tuneli oraz zielonej infrastruktury.

Powiązane usługi:

- Systemy dystrybucji wody pitnej

- Systemy zbierania wody ściekowej

- Woda deszczowa i zielona infrastruktura

Pytania dotyczące usługi

Krzysztof Kutek

Kierownik Pionu Wody Wyślij wiadomość