• Zarządzanie programem i projektem

Zarządzanie programem

Budowa najnowocześniejszej infrastruktury oraz największych obiektów jest siłą napędową światowej gospodarki. Dajemy klientom pewność, że są one realizowane zgodnie z zaplanowanym budżetem i w ustalonych ramach czasowych.

Program Management

Największe programy, takie jak kolej dużych prędkości lub elektrownia atomowa, są bardzo złożonymi przedsięwzięciami i mogą mieć ogromny wpływ na inwestorów, rządy, firmy i społeczeństwo. Ich realizacja zgodnie z harmonogramem i w ramach założonego budżetu ma kluczowe znaczenie. Zadanie to staje się jeszcze trudniejsze w dzisiejszym, coraz dynamiczniej zmieniającym się świecie.

Nasi eksperci rozumieją, że klient oczekuje przede wszystkim gwarancji sukcesu. W tym celu tworzymy strategie dla programów na całym świecie, używając do tego najnowocześniejszych technologii i narzędzi kontrolnych, tak aby zapewnić inwestycjom odpowiedni model zarządzania. Dzięki temu mogą one zostać zrealizowane terminowo i zgodnie z założeniami budżetowymi.

Pytania dotyczące usługi

Dominik Dąbrowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Head of CRE +48 665 913 401 Wyślij wiadomość

Piotr Matkowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.