• Usługi: Dystrybucja wody, Ochrona przeciwpowodziowa, Geologia i hydrogeologia
  • Sektory: Sektor publiczny, Woda

Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych

Świdnica - Ujęcie wody przy ul. Bokserskiej w Świdnicy jest głównym ujęciem komunalnym zaopatrującym miasto w wodę.

W związku ze zmianą przepisów Prawa Wodnego oraz po analizie aktualnych zagadnień związanych z projektowanym zagospodarowaniem przestrzennym terenów sąsiadujących z ujęciem wody, zaistniała potrzeba opracowania dla niego nowej strefy ochronnej, w celu odpowiedniego zabezpieczenia jego wód (zarówno jakości jaki i ilości) przed ewentualnymi zagrożeniami. 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło Arcadis opracowanie opisu technicznego ujęcia, opisanie warunków hydrogeologicznych i charakterystykę hydrochemiczną ujmowanych wód podziemnych. Po wyznaczeniu strefy ustalone zostały zakazy i ograniczenia w sposobie użytkowania tego terenu oraz warunki techniczne jej ustanowienia. 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami zamawiającego i w zgodzie z obowiązującymi przepisami, co znalazło potwierdzenie w pozytywnej decyzji Dyrektora RZGW we Wrocławiu, zatwierdzającej nową strefę ochronną.

Pytanie dotyczące projektu

Paweł Goldsztejn

Kierownik Zespołu Środowiska we Wrocławiu +48 665 340 438 Wyślij wiadomość