• Usługi: Architektura krajobrazu, Projektowanie architektoniczne, Usługi doradztwa kosztowego, Inżynieria konstrukcyjna, Inżynieria elektryczna, Inżynieria mechaniczna
  • Sektory: Sektor publiczny

Łazienki Królewskie, Ogród XXI Wieku

Warszawa - Celem projektu jest rewitalizacja obszaru naturalnego i historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich, letniej rezydencji króla Stanisława Augusta.

2,5 ha

teren inwestycji

2000 m kw.

łączna powierzchnia sal wystawowych

Projekt ma na celu urządzenie nowego Ogrodu XXI wieku na obecnym terenie gospodarczym, który dotąd nie wchodził w skład zabytkowych ogrodów. Pod powierzchnią Ogrodu powstanie pawilon wystawowy, dzięki czemu Muzeum będzie w stanie włączyć się w międzynarodową wymianę dużych wystaw muzealnych.

Arcadis Polska i Arcadis Nederland są wspólnie odpowiedzialne za projekt strukturalny (koncepcyjny, budowlany, wykonawczy), oraz za projektowanie mechaniczne, elektryczne i rozwiązania środowiskowe.

Rezultaty

2,5 ha

teren inwestycji

2000 m kw.

łączna powierzchnia sal wystawowych

Pytanie dotyczące projektu

Piotr Rusinek

Dyrektor Pionu Budownictwa Wyślij wiadomość