Cykliczny poradnik remediacyjny dla inwestora - zapowiedź

Świadomość negatywnego wpływu człowieka na środowisko, odpowiedzialność, zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności stały się nierozłącznymi elementami świata biznesu. Zarówno na gruncie prawnym, jak i w działalności gospodarczej oraz relacjach handlowych, temat zrównoważonego podejścia do jakości środowiska jest stale obecny i staje się coraz bardziej istotny.

Trudno negować słuszność kierunku proekologicznego gdyż, czasy ekspansywnej gospodarki i stosowania praktyk degradujących środowisko mamy już szczęśliwie za sobą. Niechlubną spuścizną przeszłości jest między innymi fakt zanieczyszczenia powierzchni ziemi w wyniku działalności człowieka. Problem ten może dotyczyć praktycznie każdego rodzaju nieruchomości gruntowej, szczególnie na terenach miejskich i poprzemysłowych.

Prawidłowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a następnie dostosowanie skutecznej metody oczyszczania przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych jest zadaniem dla specjalistów. Jest to stosunkowo wąska dziedzina, a stosowana w niej terminologia nie należy do przystępnych. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego związane są z takimi dyscyplinami naukowymi jak geologia, hydrogeologia i chemia (hydrogeochemia). Nie są to dziedziny z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Do tego należy dołączyć specyficzny język prawniczy zawarty w ustawach.

Stąd narodził się pomysł przekazania fachowej wiedzy w sposób bardziej przystępny niż specjalistyczna nomenklatura. Doświadczenie pokazuje, że istnieje potrzeba wypracowania wspólnego języka pomiędzy inwestorami a specjalistami z branży środowiskowej. Ułatwiona w ten sposób komunikacja może mieć pozytywny skutek w relacjach obu stron i obu stronom przynieść korzyści. 

Zapraszamy na cykl artykułów poświęconych tematom z zakresu rozpoznawania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i jego remediacji.

W artykułach poruszać będziemy aktualne problemy, oraz godne uwagi lub wymagające komentarza  zagadnienia. Będziecie mogli dowiedzieć się między innymi:
  • co należy rozumieć pod pojęciami „powierzchnia ziemi”, „zanieczyszczenie”, „akredytowany pobór”, „remediacja”;
  • czym powinna charakteryzować się dobrze przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • komu i kiedy należy zgłosić zanieczyszczenie;
  • kiedy istnieje obowiązek przeprowadzenia remediacji i jak przebiega proces uzgadniana jej warunków  – od złożenia wniosku do otrzymania decyzji. 

Zachęcamy również do zadawania pytań drogą mailową, chętnie na nie odpowiemy na blogu.

Pierwszy odcinek już wkrótce!

Katarzyna Jankowska

Starszy Specjalista ds. Środowiska Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.