Cykliczny poradnik remediacyjny dla inwestora - zapowiedź

Świadomość negatywnego wpływu człowieka na środowisko, odpowiedzialność, zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności stały się nierozłącznymi elementami świata biznesu. Zarówno na gruncie prawnym, jak i w działalności gospodarczej oraz relacjach handlowych, temat zrównoważonego podejścia do jakości środowiska jest stale obecny i staje się coraz bardziej istotny.

Trudno negować słuszność kierunku proekologicznego gdyż, czasy ekspansywnej gospodarki i stosowania praktyk degradujących środowisko mamy już szczęśliwie za sobą. Niechlubną spuścizną przeszłości jest między innymi fakt zanieczyszczenia powierzchni ziemi w wyniku działalności człowieka. Problem ten może dotyczyć praktycznie każdego rodzaju nieruchomości gruntowej, szczególnie na terenach miejskich i poprzemysłowych.

Prawidłowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi, a następnie dostosowanie skutecznej metody oczyszczania przy jednoczesnym spełnianiu wymogów prawnych jest zadaniem dla specjalistów. Jest to stosunkowo wąska dziedzina, a stosowana w niej terminologia nie należy do przystępnych. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego związane są z takimi dyscyplinami naukowymi jak geologia, hydrogeologia i chemia (hydrogeochemia). Nie są to dziedziny z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym. Do tego należy dołączyć specyficzny język prawniczy zawarty w ustawach.

Stąd narodził się pomysł przekazania fachowej wiedzy w sposób bardziej przystępny niż specjalistyczna nomenklatura. Doświadczenie pokazuje, że istnieje potrzeba wypracowania wspólnego języka pomiędzy inwestorami a specjalistami z branży środowiskowej. Ułatwiona w ten sposób komunikacja może mieć pozytywny skutek w relacjach obu stron i obu stronom przynieść korzyści. 

Zapraszamy na cykl artykułów poświęconych tematom z zakresu rozpoznawania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i jego remediacji.

W artykułach poruszać będziemy aktualne problemy, oraz godne uwagi lub wymagające komentarza  zagadnienia. Będziecie mogli dowiedzieć się między innymi:
  • co należy rozumieć pod pojęciami „powierzchnia ziemi”, „zanieczyszczenie”, „akredytowany pobór”, „remediacja”;
  • czym powinna charakteryzować się dobrze przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • komu i kiedy należy zgłosić zanieczyszczenie;
  • kiedy istnieje obowiązek przeprowadzenia remediacji i jak przebiega proces uzgadniana jej warunków  – od złożenia wniosku do otrzymania decyzji. 

Zachęcamy również do zadawania pytań drogą mailową, chętnie na nie odpowiemy na blogu.

Pierwszy odcinek już wkrótce!

Katarzyna Jankowska

Starszy Specjalista ds. Środowiska Wyślij wiadomość