• Aktualności
  • 4 października 2016
  • Warszawa

Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Warszawa - We wtorek, 4 października, w warszawskim biurze Arcadis odbyło się zorganizowane przez Pion Środowiska śniadanie biznesowe dotyczące zmian prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Aktualne zapisy prawne wymagają wdrożenia nowego podejścia do sposobu określania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. I choć obowiązek  przeprowadzenia remediacji powierzchni ziemi przez władającego istnieje w Polsce już 15 lat, to dopiero teraz przedstawiono konkretne wytyczne w jaki sposób taka ocena ma zostać przeprowadzona. Nowe regulacje prawne dotyczą wszystkich władających nieruchomościami; również planujący zakup nieruchomości powinni wiedzieć, czy teren, którym są zainteresowani, jest zanieczyszczony i czy badanie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem.

W spotkaniu wzięły udział firmy współpracujące z Arcadis, m.in Dom Development, Kuryłowicz & Associates,  Coimpex,  6B47 Sp. z o.o.

Prezentacja przygotowana i poprowadzona przez Katarzynę Jankowską z wrocławskiego biura Arcadis podzielona była na dwie części: teoretyczną, wyjaśniającą aspekty prawne nowych regulacji oraz praktyczną, pokazującą na konkretnym przykładzie zastosowanie nowego prawa. Po prezentacji odbyła się dyskusja oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń związanych z zanieczyszczonymi terenami.

Nowa prawna rzeczywistość z pewnością będzie miała wpływ na przebieg transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, jak również przygotowania i prowadzenie remediacji terenów zanieczyszczonych.

Spotkanie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że będziemy kontynuowali  spotkania, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Leszkiem Grądzkim lub Katarzyną Jankowską.

Pytania dotyczące aktualności

Leszek Grądzki

Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie Wyślij wiadomość