W Holandii dołączyliśmy do programu, który daje możliwości zatrudnienia osobom o statusie uchodźcy. Pomagamy im rozwinąć karierę w nowym kraju. Ayoub Choban uciekł z ogarniętego wojną Iraku i przyjechał z żoną i dziećmi do Holandii. Wziął udział w Future Academy i ostatecznie zdobył posadę w naszej firmie.


Obejrzyj film o jego historii.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept cookies for 'Embedded videos'. You can do this here.

Future Academy to inicjatywa Fundacji New Dutch Connections, w ramach której oferowane są zajęcia, kursy i warsztaty dla młodych ludzi o statusie uchodźcy w Holandii. Jej celem jest pomoc w rozwijaniu talentów i spełnianiu marzeń. Arcadis bierze udział w Future Academy, aby pomóc tym ludziom w poszerzaniu swoich kontaktów zawodowych i poszukiwaniu pracy. Inicjatywa pracodawców Refugee Talent Hub również odegrała rolę w przygotowaniu puli wysoko wykwalifikowanych posiadaczy statusu uchodźcy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy