Peter Oosterveer

Obywatel holenderski, ur. 1957 r.

BSc (licencjat)


Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu

IT/Arcadis Way, prawo i zgodność z przepisami, audyty wewnętrzne

Kadencja: 2017–2025


Inne stanowiska:


Członek Komitetu Wykonawczego Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju


Peter Oosterveer został wybrany na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Arcadis NV w 2017 roku. Pod jego kierownictwem firma z powodzeniem realizowała cele strategiczne na lata 2018–2020, wzmacniając wyniki bilansowe, znacznie zmniejszając kwotę dobrowolnego zwrotu oraz rozwiązując problemy, które pojawiały się już od jakiegoś czasu. Dzięki niemu firma stała się także liderem w zakresie wykorzystywania danych i platform cyfrowych oraz czołowym dostawcą zrównoważonych rozwiązań odpowiadających na wyzwania klientów.


Pod koniec 2020 roku Peter zaprezentował strategię korporacyjną Arcadis na lata 2021–2023: Maksymalizacja oddziaływania. W ramach tej strategii Arcadis zobowiązało się do zajęcia się najważniejszymi trendami o charakterze globalnym – zmianami klimatycznymi, urbanizacją, ewoluującymi oczekiwaniami społecznymi – poprzez uczynienie zrównoważonego rozwoju kwestią dotyczącą nas wszystkich, a także utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera w branży rozwiązań cyfrowych oraz skoncentrowanie się na dostarczaniu skalowalnych rozwiązań klientom z całego świata. Strategia ta opiera się na przekonaniu Petera, że dzięki uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach, którymi zajmuje się Arcadis, firma może jeszcze bardziej poprawić swoje wyniki finansowe, a jednocześnie wywrzeć istotny, pozytywny wpływ na środowisko i przyczynić się do tworzenia prężnie funkcjonujących społeczności.


Przed dołączeniem do Arcadis, Peter od 1988 r. pracował we Fluor Corporation na stanowisku inżyniera systemów sterowania. Kierował tam pracami nad globalnym wdrożeniem systemu SAP, pełnił funkcję dyrektora generalnego Fluor w Holandii, a ostatecznie dołączył do kierownictwa tej firmy, pracując w Stanach Zjednoczonych, najpierw jako dyrektor ds. energii i substancji chemicznych, a od 2014 r. jako dyrektor operacyjny.

Karierę Petera we Fluor poprzedziła praca w firmach Hoogovens IJmuiden (obecnie Tata Steel) i Alpha Engineering. Peter Oosterveer zasiadał także w fotelu dyrektora Amerykańsko-Chińskiej Rady Biznesu oraz dyrektora spółki FMC Technologies.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy