Aktualnie przeglądane

Współpracując z klientami na całym świecie, na nowo wymyślamy sposoby budowy infrastruktury i zaspokajania przyszłych potrzeb. Nasze zespoły wykorzystują postęp technologii cyfrowych w tworzeniu zrównoważonych oraz działających w oparciu o dane i połączonych rozwiązań w zakresie autostrad. W ten sposób udoskonalamy projektowanie, budowę, obsługę i użytkowanie autostrad.

Nasze spostrzeżenia

Poznaj nasze najnowsze badania i przeczytaj wiadomości oraz opinie ekspertów.

Nasze możliwości

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Felipe Lima udzieli.

Felipe Lima, Global Sales Director, Mobility

Skontaktuj się z: Felipe

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Leigh Jones udzieli.

Leigh Jones, Global Solutions Director - Connected Highways

Skontaktuj się z: Leigh

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy