Aktualnie przeglądane

Ściśle współpracujemy z klientami we wszystkich sektorach w celu wyznaczenia realistycznych celów oraz określenia możliwych do osiągnięcia kroków i środków zmierzających do obniżenia emisyjności. Niezależnie od tego, czy planujemy i doradzamy w zakresie strategii redukcji emisji dwutlenku węgla, oferujemy zarządzanie programami zeromisyjności, czy też w ramach zrównoważonego projektowania i zaangażowania interesariuszy, nasze zintegrowane rozwiązania wykorzystują zasady budownictwa o obiegu zamkniętym i pozwalają skupić się na tym, gdzie, kiedy i w jaki sposób tworzone są miejsca, zapewniając szybkość i pewność wyników na każdym kroku.

Nasze możliwości

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Mark Cowlard udzieli.

Mark Cowlard, Global President, Places

Skontaktuj się z: Mark

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Kathleen Abbott udzieli.

Kathleen Abbott, Global Sales Director, Places

Skontaktuj się z: Kathleen

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy