Aktualnie przeglądane

Sposoby tradycyjnego świadczenia usług znalazły się pod presją. Wraz z rozwojem świata nasi klienci chcą otrzymywać rzeczy szybciej oraz w bardziej dynamiczny i pewny sposób. Dane są kluczowe, a dzięki pakietowi produktów PlaceTech zapewniamy klientom większą widoczność informacji, które pomogą w podejmowaniu inteligentnych decyzji dotyczących nowych lub przekształconych zasobów.

Nasze możliwości

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Kathleen Abbott udzieli.

Kathleen Abbott, Global Sales Director, Places

Skontaktuj się z: Kathleen

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania Nilesh Parmar udzieli.

Nilesh Parmar, Global Solutions Director, PlaceTech

Skontaktuj się z: Nilesh

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy