Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Arcadis Nederland Holding en de met haar verbonden ondernemingen.

Hans Smit

Plaatsvervangend voorzitter RvC

Toon Corver

Lid RvC

Hans Simons

Lid RvC