• Duurzaamheid

Duurzame oplossingen

In onze projecten voor klanten is de impact van duurzame oplossingen het grootst. We vertalen het duurzaamheidsbeleid van onze klanten in concrete maatregelen en maken duurzaamheid toepasbaar. Zo participeren we in energiebedrijf Etriplus dat duurzame energie levert aan agrologistieke ondernemers binnen Greenport Venlo, werken we mee aan het Deltaprogramma om Nederland te beschermen tegen hoogwater als gevolg van de zeespiegelstijging en zijn we betrokken bij het Zero Emission Cities programma van het World Business Council for Sustainable Development. We dagen onszelf continu uit om projecten zo duurzaam mogelijk te realiseren en kunnen werk afslaan wanneer de opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft genomen om de impact op het milieu te evalueren of negatieve impact af te zwakken.

Betrokkenheid van stakeholders 
We zoeken voortdurend de dialoog met onze stakeholders. Om zo beter inzicht te krijgen in hun behoeften en verwachtingen. Zo kunnen we de best passende duurzame oplossingen ontwikkelen. Dit doen we wereldwijd en lokaal. Zo kunnen we de focus leggen op duurzaamheidsthema’s die er echt toe doen en zijn we in staat de risico’s en kansen in onze duurzaamheidsstrategie beter te managen.

UN Global Compact
Sinds 2009 zijn we lid van het UN Global Compact (UNGC). We commiteren ons aan hun doelstellingen en de tien universele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubeheer en bestrijding van corruptie. Onze waarden, missie en strategie zijn volledig in overeenstemming met de UNGC-beginselen. Door deze beginselen te onderschrijven geven we uitdrukking aan onze ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. 

World Business Council for Sustainable Development
Arcadis is lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBSCD). De council heeft een positie als gerespecteerde thought leader en effectieve belangenbehartiger. Deze positie wordt benut om samen met de leden tot constructieve oplossingen te komen en deze gezamenlijk aan te pakken.  

World Economic Forum
Arcadis is lid van het World Economic Forum (WEF). De ambitie van het WEF is ‘Improving the state of the world’. Dit sluit naadloos aan op onze passie ‘Improving the quality of life’. 

CO2 prestatieladder
 
Arcadis Nederland staat op hoogste trede van de ladder.  Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Meer informatie over de CO2 prestatieladder vind je hier. 

Vragen?

Niels van Geenhuizen

programma manager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag

Niels van Geenhuizen

programma manager Duurzaamheid +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag