• Services: Drink- en afvalwaterzuivering, Water Oplossingen, Programma- en projectmanagement
  • Sectoren: Waterschappen, Water

Biogasinstallatie afvalwaterzuivering Leiden Zuidwest veilig voor de toekomst

Leiden - Hoogheemraadschap van Rijnland krijgt nieuwe slibgisting en biogasinstallatie op haar afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van Leiden Zuidwest. Het is daarmee de eerste installatie van een programma van vier ATEX projecten bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Veiligheid

Veilige omgeving door snel herstel explosiegevaar

ATEX

Hoogheemraadschap voldoet aan wet- en regelgeving
Biogasinstallatie van afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden Zuidwest - 1

Veiligheid omgeving gewaarborgd door wegnemen explosiegevaar

 

Verbeterde werking biogasinstallatie

In de installaties ontstaat biogas tijdens het vergisten van slib. Door een verbeterde werking voldoen deze aan de  Europese ATEX (ATmosphères EXplosibles) richtlijnen op het gebied van explosieveiligheid. Als voorloper heeft ATEX Leiden Zuidwest de toon gezet en dient als voorbeeld voor andere ATEX projecten. De kennis en ervaring van Arcadis uit de olie- en gasindustrie is de basis voor een uniform explosieveiligheidsdocument. Door een innovatief mengsysteem van het slib in de vergistingstanks is het rendement hoger en wordt er meer biogas geproduceerd.

Samenwerking werpt vruchten af

De aanpak in bouwteam-verband maakt een snelle en flexibele uitvoering mogelijk. De kracht van het bouwteam van Hoogheemraadschap van Rijnland, Arcadis en Heijmans, bestaat uit het bundelen van de expertise en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de doelstellingen te behalen. In korte tijd wordt de gehele werktuigbouwkundige, elektrotechnische installatie vernieuwd en zijn de 50 jaar oude gistingstanks geheel gerenoveerd. De samenwerking maakt het mogelijk direct in te spelen op actuele situaties en de doelstellingen in dit tijdsbestek te realiseren

Door optimale samenwerking met de bedrijfsvoering van de awzi zijn de gistingstanks tijdens het werk op een veilige manier in bedrijf gebleven. Ondanks deze complicerende factor is in de zomer van 2015 al weer eigen energie opgewekt met biogas. 

Veiligheid voor alles

Veilig werken en explosieveiligheid is door de biogasproductie tijdens de uitvoering uiteraard van cruciaal belang. Het Hoogheemraadschap en de bouwteampartijen hebben op dit vlak grote stappen gezet. Ook het veiligheidsbewustzijn bij de bouwteampartijen staat op een structureel hoger niveau.

Objectendossier

Alle ontwerp- en productinformatie is verwerkt in een objectendossier, zodat het Hoogheemraadschap de nieuwe installatie goed kan onderhouden en blijft voldoen aan de (explosie)veiligheidseisen. 

Fotografie: ©Heijmans/Henny Zwartbol

Resultaten

Veiligheid

Veilige omgeving door snel herstel explosiegevaar

ATEX

Hoogheemraadschap voldoet aan wet- en regelgeving

In bedrijf

Slibgistingstank minimale tijd buiten werking

Vragen over dit project

Eric van der Zandt

Hoofd Watertechnologie +31 (0)6 2113 9639 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.