• Services: Landschapsarchitectuur, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Architectuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Power

Zonnepark Lingewal

Lingewaard - In het kader van de energietransitie, die samenhangt met klimaatverandering, kijken we ook naar de realisatie van grootschalige zonneparken. Groot betekent echter vaak ook hinder en aantasting van het landschap met als effect vertragingen in vergunningsfase. Rekening houden met vragen van omwonenden, een goede balans in flora & fauna en te kiezen voor een juiste landschappelijke inpassing, is het recept voor een korte route naar realisatie.

25

voetbalvelden groot zonnepark

Inpassing

Rekening houden met omwonenden, balans flora & fauna en landschappelijke inpassing

Grootschalige zonneparken; de kortste route naar realisatie

In de gemeente Lingewaard start dit najaar de bouw van “Zonnepark Lingewal”. Dat is een achttien hectare (ongeveer vijfentwintig voetbalvelden) groot zonnepark in een landschap dat zich kenmerkt door openheid. Arcadis verzorgde – in samenwerking met de bevoegde gezagen - voor opdrachtgever Kronos Solar Projects de vergunningaanvraag en organiseerde het ontwerp van de landschappelijke inpassing, waarin deze openheid gerespecteerd blijft. Het gemeentelijke bevoegde gezag omschreef onze aanvraag als “blue print voor de realisatie van grootschalige zonneparken”. Wij zijn er trots op dat onze aanpak is erkend als kortste route voor zo’n grootschalig energieproject. Wij delen graag onze kennis en hopen dat die inspireert tot de realisatie van nog meer schone energie. Klik op de link voor de “blue print”.


 Resultaten

25

voetbalvelden groot zonnepark

Inpassing

Rekening houden met omwonenden, balans flora & fauna en landschappelijke inpassing

Vragen over dit project

Frank Gierman

Teamleider Strategisch Milieu advies +31 (0)6 2706 0354 Stel mij een vraag

Tristan Simon

Adviseur Energie & Klimaat +31 (0)6 2706 2208 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.