• Services: Master Planning, Strategie Advies, Engineering, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Power

TenneT's high voltage netwerk toekomstbestendig maken

Europa - De grootste uitdaging voor TenneT in het toekomstbestendig maken van haar hoogspanningsnet is het plannen, ontwerpen en realiseren van grote upgrade, vernieuwing en nieuwbouw capex programma's binnen tijd en budget, terwijl het de sociale en juridische ‘licence to operate’ verwerft en onderhoudt.

100%

toekomstbestendig 'high voltage' stroom netwerk

1

lange termijn ‘preferred partner’ voor planning, ontwerp, engineering, project control en management services

Andere uitdagingen van onze klant

Vanwege de beperkte interne organisatorische capaciteit binnen TenneT is een sterke en betrouwbare ontwerp en engineering partners vereist om TenneT te kunnen helpen om de volgende uitdagingen te overwinnen:

1. Lever de grote capex-programma's op tijd
2. Safeguard kwaliteit
3. Maximaliseren van de waarde van de samenwerking
4. Maak optimaal ontwerp & Engineering keuzes
5. Maak de beste lange termijn en strategische keuzes

Onze aanpak

Om grote capex programma’s op tijd te leveren, maken we gebruik van onze multidisciplinaire kernteam van experts, in combinatie met onze flexibele internationale capaciteit uit Nederland en de rest van Europa. Arcadis is in staat om TenneT te voorzien van de benodigde hoeveelheid capaciteit om het werk binnen gestelde tijd af te leveren en op het juiste kwaliteitsniveau.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van samenwerking, kwaliteitscontrole en het integreren van onze expertise/ervaring.

In onze samenwerking maken we duidelijke afspraken over onze wederzijdse verantwoordelijkheden en hebben een sterke integraal project management aanpak.

Bij het toepassen van de meest geschikte oplossingen en methoden, streven we ernaar om waar mogelijk TenneT te helpen standaardiseren en innoveren. We werken transparant en voorspelbaar en houden TenneT op de hoogte van wanneer en hoe we gewenste resultaten bereiken. Wij helpen TenneT bij het maken van de beste keuzes. We doen dit niet alleen door te focussen op de kosten, maar ook op de gevolgen voor het milieu en het optimaliseren van functionaliteit en veiligheid.

Resultaten voor de klant

Als een lange termijn ‘preferred partner’ voor planning, ontwerp, engineering, project control en management services, helpen wij TenneT haar elektriciteitsnetten toekomstbestendig te maken.

Resultaten

100%

toekomstbestendig 'high voltage' stroom netwerk

1

lange termijn ‘preferred partner’ voor planning, ontwerp, engineering, project control en management services
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.