• Services: Projectmanagement, Technologie en Informatie, BIM: digitaal samenwerken!, Drink- en afvalwaterzuivering, Programma- en projectmanagement, Digital Innovation, Strategie Advies, Water Oplossingen
  • Sectoren: Waterschappen, Publieke Sector

Renoveren en uitbreiden AWZI Zwanenburg

Haarlem - Het Hoogheemraadschap van Rijnland staat voor een betrouwbare en duurzame afvalwaterketen. Om het afvalwater van Heemstede en Haarlem-Schalkwijk ook in de toekomst goed te verwerken, is uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Zwanenburg nodig.

305.000

inwoners

10.500 m3

afvalwater per uur

3D ontwerp, renovatie en nieuwbouw van afvalwatersysteem

De bestaande installaties Haarlem-Schalkwijk en Heemstede zijn aan het einde van hun technische levensduur en worden gedemonteerd. Daarvoor in de plaats komen twee afvalwatertransportgemalen en twee persleidingen tussen Haarlem-Schalkwijk en Zwanenburg. De AWZI Zwanenburg verwerkt dan al het afvalwater uit dit cluster. Het nieuwe systeem zuivert het afvalwater van ruim 300.000 inwoners en verwerkt zo’n 10.500 kubieke meter afvalwater per uur.

Duurzaam ontwerp

Voor het Hoogheemraadschap ontwerpt Arcadis een duurzaam afvalwatersysteem. Dit houdt in: de nieuwbouw van twee afvalwatertransportgemalen, twee persleidingen vanuit Haarlem-Schalkwijk, de uitbreiding en renovatie van AWZI Zwanenburg en een slibtransportleiding van AWZI Zwanenburg naar AWZI Haarlem-Waarderpolder. Tijdens de verkenningsfase zijn twee sessies met stakeholders gehouden om duurzaamheidsmaatregelen te identificeren. Deze worden uitgewerkt in de ontwerpfase. Het energieverbruik van het zuiveren van afvalwater neemt hierdoor met 15 procent af. Na het ontwerp wordt het project aanbesteed en ondersteunt Arcadis het Hoogheemraadschap in de uitvoering. Na oplevering is de AWZI van Zwanenburg tien jaar lang vrij van groot onderhoud en voldoet aan alle gebruiks- en beheereisen. 

Het project is tijdens Infratech 2019 benoemd als Parelproject voor duurzaam GWW. Lees hier de achtergrond.

BIM en 3D ontwerp

Het ontwerp van de nieuwbouw van de gemalen Heemstede en Haarlem-Schalkwijk en de renovatie en uitbreiding van de AWZI Zwanenburg gebeurt in 3D. Dit maakt de samenwerking en communicatie tussen de verschillende stakeholders makkelijker. Alle kennis en informatie die is opgedaan tijdens het project blijft beschikbaar in het BIM- en 3D-model tijdens het gebruik van de installatie. Hierdoor kan het Hoogheemraadschap efficiënter het beheer en onderhoud uitvoeren.

Benieuwd naar het 3D ontwerp?

Klik of scan de QR-code en kijk om je heen.


Totale systeem wordt volledig automatisch en op afstand bestuurd
Alle kennis en informatie in het BIM- en 3D-model is beschikbaar voor efficiënt beheer en onderhoud
Tijdens verkenningsfase zijn duurzaamheidsmaatregelen benoemd als input voor het ontwerp
Afvalwatersysteem voor Heemstede en Haarlem-Schalkwijk

Resultaten

305.000

inwoners

10.500 m3

afvalwater per uur

15%

afname energieverbruik

Vragen over dit project

Marijn Kunst

Projectmanager Water +31 (0)6 3191 2568 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.