• Services: Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Watermanagement, Landschapsarchitectuur
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Water

Private eigenaren beheren Enters Reggedal

Reggedal Enter - Het Reggedal bij Enter heeft een metamorfose ondergaan. Dit is nodig om natuur en waterkwaliteit te verbeteren. De rivier krijgt haar natuurlijke loop terug en nieuwe natuur die past bij een stroomdal is ontwikkeld. Het gebied sluit daarbij goed aan op de aangrenzende natuur en wordt opengesteld voor recreatie. Innovatief hierbij is private partijen het totale gebied in eigendom krijgen en beheren en niet een terreinbeherende organisatie.

12 km

rivierherstel

160 ha

nieuwe natuur

Herstel van de Regge en ontwikkeling nieuwe natuur

Een 12 kilometer lang traject van de Regge heeft een natuurlijke inrichting gekregen en 160 hectare nieuwe natuur is ingericht. Er zijn recreatieve routes aangelegd en de karakteristieke Regge Zomp is beter bevaarbaar. Door de natuurlijke loop van de rivier te herstellen, komt er een goede balans tussen waterberging en waterafvoer. Goede  waterstanden voor landbouw, recreatie en natuur staan daarbij voorop. Het Reggedal bij Enter geeft daarbij ook een impuls aan de beleving van de inwoners en recreanten. 

Tien jaar lang heeft Arcadis de provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen ondersteund. Van initiatieffase tot en met de uitvoering. Onze experts hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen van inrichtingsplannen, modelstudie grond- en oppervlaktewater, proces-, project- en omgevingsmanagement, opstellen van de voorlopige en definitieve ontwerpen, ruimtelijke procedures en vergunningenmanagement.

Private partijen krijgen het gebied in eigendom en gaan het beheren en niet een terreinbeherende organisatie. Voor deze innovatieve aanpak heeft Arcadis voor de provincie en het waterschap het contract opgesteld en de aanbesteding uitgevoerd. 76 Hectare is al eigendom van deels private partijen, 84 hectare wordt door de overheden overgedragen. Het beheer ligt dan in handen van ‘noabers’: mensen uit de streek. 

Reggedal Enter klaar voor overdracht aan private natuurbeheerders
Participatie door belanghebbenden, in de geest van de nieuwe Omgevingswet
160 hectare nieuwe natuur sluit aan op aangrenzende natuur
12 kilometer Regge stroomt haar natuurlijke loop
Herstel van de Regge en ontwikkeling nieuwe natuur


“We zijn trots op de aanpak en het eindresultaat. Arcadis heeft ons er prima doorheen geleid.“

Opdrachtgever Waterschap Vechtstromen

Bekijk ook deze filmpjes


Resultaten

12 km

rivierherstel

160 ha

nieuwe natuur

Vragen over dit project

Bart Oude Groote Beverborg

Projectmanager +31 (0)6 2706 0828 Stel mij een vraag