• Services: Digital Innovation, Master Planning, Programma- en projectmanagement
 • Sectoren: Power, Rail en Public Transport, Transport

Noord-Zuidlijn, deelproject: Mobiele dekking

Amsterdam - Op 21 juli 2018 is de Noord/Zuidlijn geopend. Tegelijk met de opening is ondergronds mobiel internet en bellen mogelijk. Mobiele dekking is geactiveerd door de mobiele operators Vodafone, T-Mobile, Tele2 en KPN. Dit is beschikbaar op alle ondergrondse stations Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp, Europaplein en de bijbehorende en aansluitende tunneldelen met een totale lengte van ca. 7,1 kilometer. Naar schatting maken ongeveer 120.000 metroreizigers per dag gebruik van de Noord/Zuidlijn, die daar mobiel bereik willen hebben.

120.000

metroreizigers per dag mobiel bereikbaar in de tunnel

30.000

meter glasvezelkabels

Mobiel internet en bellen in de metro

VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions heeft in opdracht van de mobiele operators de mobiele telecom installatie geïnstalleerd. Door het installeren van onder meer onderstaande onderdelen is er op het gehele ondergrondse metrotraject van de Noord/Zuidlijn 2G-, 3G- en 4G-mobiele dekking beschikbaar:

 • 185 antennes
 • 191 versterkerkasten 
 • 2.900 meter voedingskabels
 • 30.000 meter glasvezelkabels
 • 9.800 meter stalende coaxbels
 • 15.472 meter coaxkabels

In de maanden voorafgaand aan de opening is het mobiele netwerk uitgebreid getest, voor een optimale werking van het systeem. Het testen was ook nodig om eventuele storingen op andere netwerken en installaties te voorkomen, zoals bijvoorbeeld op het C2000-netwerk van hulpdiensten en camerasystemen. Het mobiele netwerk wordt de komende periode gemonitord en daar waar nodig aangepast voor een zo goed mogelijke gebruikerservaring voor de metroreizigers.

De mobiele dekking op de stations wordt gerealiseerd met behulp van kleine platte antennes. Deze zijn  architectonisch ingepast op de vormgeving van de stations. In de tunnels wordt de dekking verzorgd door stralende coaxkabels die dankzij kleine gaatjes in de kabelmantel, signalen kunnen zenden en ontvangen over de lengte van de kabel. Aan het uiteinde van de stralende coaxkabels zitten lange buisvormige antennes gekoppeld, die het mobiele signaal verder de tunnel inzenden en van verder uit de tunnel ontvangen. 

Alle betrokken mobiele operators (die een licentie van het Agentschap Telecom hebben verkregen om frequenties uit te mogen zenden en te mogen ontvangen) maken gebruik van hetzelfde gezamenlijke DAS-netwerk. DAS staat voor “Distributed Antenna System”: de (stralende)coaxkabels en antennes met alle bijbehorende passieve apparatuur en onderlinge verbindingen. De operators zetten elk hun eigen actieve apparatuur in. Dat zijn onder andere versterkerkasten.

Samenwerkingsverband tussen Arcadis en mobiele operators

Arcadis heeft sinds 2002 een samenwerkingsverband met de gezamenlijke mobiele operators voor de zogenaamde “publieke telecom projecten”. De operators bieden de mobiele bereikbaarheid voor bellen en internetten in complexe objecten, zoals tunnels en grote treinstations in heel Nederland. Per project (object) wordt er vanuit de operators gezamenlijk een leading operator gekozen. Voor de Noord/Zuidlijn was dat Vodafone. 

Ericsson namens Vodafone had de leiding om het radiotechnisch ontwerp op te stellen namens alle mobiele operators. Arcadis begeleidde het project en verzorgde de interacties tussen en samen met mobiele operators en de overige stakeholders.

Voordeel van deze constructie tussen operators en Arcadis is dat men de projecten effectiever en efficiënter kan uitvoeren dan wanneer elke operator afzonderlijk mobiele dekking mogelijk zou willen maken in een object. Bovendien worden op deze manier de kosten verdeeld tussen de operators en worden mededingingsissues vermeden.  

De operators zetten Arcadis tijdens de ontwerp- en realisatiefase in als onafhankelijke en coördinerende partij tussen de objecteigenaren of projectorganisaties, aannemers, architecten en de operators. Daardoor kan een gezamenlijke publieke telecominstallatie in de diverse objecten gerealiseerd worden, zodanig dat de belangen van de betrokken partijen behartigd worden en de juiste vergunningen zijn verkregen. 

Tegenwoordig is connectiviteit, mobiele dekking en dus overal altijd bereikbaar zijn (bijna) een eerste levensbehoefte. De afgelopen paar jaar is die behoefte alsmaar toegenomen. 

Versterkerkasten tegen tunnelwand tijdens realisatieperiode van de Noord/Zuidlijn

Bestaande tunnels en nieuw te bouwen tunnels

Voor bestaande objecten is het de uitdaging om geschikte buitendienststellingen te vinden om in de tunnelbuizen werkzaamheden uit te kunnen voeren, om daar mobiele dekking te realiseren. Vandaar dat er in de huidige situatie nog niet in alle bestaande tunnels mobiele dekking beschikbaar is. Daar zullen de mobiele operators en Arcadis de komende periode aan werken.

Voor nieuw te bouwen objecten is het mobiele netwerk op de Noord/Zuidlijn een goed voorbeeld van een nauwe en intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen: 

 • Vodafone, T-Mobile, KPN en Tele2: de gezamenlijke mobiele operators
 • Ericsson: ontwerper mobiele telecom installatie namens Vodafone (leading operator)
 • VIA: de hoofdaannemerscombinatie van de Noord/Zuidlijn
 • MET (Metro en Tram, onderdeel van Gemeenste Amsterdam): de objecteigenaar
 • VolkerWessels Telecom Netwerk Solutions: de installateur van de mobiele telecom installatie  
 • Benthem Crouwel Architecten: de architect  
 • Arcadis: de coördinator tussen alle betrokken partijen

De afgelopen jaren hebben we er gezamenlijk hard aan samengewerkt om het ontwerp en de realisatie van mobiele dekking van de ondergrondse stations en tunneldelen van de Noord/Zuidlijn mogelijk te maken. 

Voor nieuw te bouwen tunnels haken we zoveel mogelijk aan de voorkant van het ontwerp- en uitvoeringstraject aan. Bij openstelling van een tunnel is dan direct mobiele dekking beschikbaar. 


Resultaten

120.000

metroreizigers per dag mobiel bereikbaar in de tunnel

30.000

meter glasvezelkabels

C2000

netwerk van hulpdiensten en camerasystemen proof

Vragen over dit project

Dinesh Bansie

Technisch adviseur / project coördinator +31 (0)6 5073 6748 Stel mij een vraag
Share on Wechat "Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.