• Services: Facility en Property Management, Programma- en projectmanagement, Projectmanagement, Civiele Techniek, Electrotechniek, Engineering, Tunnels
  • Sectoren: Aannemers, Publieke Sector, Rijksoverheid, Snelwegen en intelligente vervoerssystemen, Transport

Meewerken aan de ontwikkeling van het Suezkanaal-gebied

Egypte, Ismaïlia - De Ismailia Road Tunnel is een verkeerstunnel met twee buizen onder het bestaande en nieuwe Suezkanaal ten noorden van de stad Ismaïlia. Deze tunnel maakt onderdeel uit van een groot ontwikkelingsproject in het Suezkanaal-gebied. Het project, inclusief de tunnel, heeft de hoogste prioriteit in Egypte om de economische groei te stimuleren. Daarom is de druk groot om het in een kort tijdsbestek af te ronden. Bovendien is in Egypte de benodigde kennis van en ervaring met dit soort grote tunnelprojecten niet aanwezig.

4,7 km

tunnel

70 m

onder de grond

Arcadis levert het complete ontwerp, van concept tot detailontwerp, inclusief uitlijnings-, start- en ontvangstschacht, tussenliggende inspectie- en ventilatieschachten, viaducten, wegstructuren en alle MEP-systemen zoals ventilatie, licht, communicatie, pompinstallaties en een vast brandblussysteem. 

De tunnel bestaat uit twee evenwijdige tunnelbuizen die worden geboord met twee tunnelboormachines (TBM’s) met een diameter van ca. 13 meter op een maximale diepte van bijna 70 meter onder maaiveld. De totale TBM-lengte van elke tunnelbuis is ongeveer 4,7 kilometer, exclusief de toegangsconstructies. 

De opdrachtgever van Arcadis is een consortium van de Egyptische bedrijven Petrojet en Concord for Engineering and Contracting. De tunnel wordt gebouwd in opdracht van het Egyptische Ministerie van Defensie, vertegenwoordigd door de Engineering Authority of the Armed Forces (EAAF).  Voor de klant is de Ismailia Road Tunnel het eerste project van deze omvang. Arcadis werd als leverancier ingeschakeld vanwege het grote aantal verschillende disciplines die in het project samenkomen. Vanwege de enorme tijdsdruk die rust op het consortium wordt van Arcadis verwacht dat er snel een robuust ontwerp wordt gerealiseerd.  

Het Ismailia Road Tunnel project maakt onderdeel uit van de investeringen die plaatsvinden in het kader van het Suez Canal Corridor Development Project. Dat omvat niet alleen de aanleg van een tweede Suezkanaal, maar ook tunnels voor trein- en wegverkeer op drie locaties (Port Said, Ismailia en Suez). De Ismailia Road Tunnel bevindt zich in de buurt van de stad Ismaïlia, die halverwege Port Said en Suez aan het Suezkanaal ligt. Arcadis is in januari 2015 begonnen met de ontwikkeling van dit project. In maart 2015 is een aanvang gemaakt met de aanleg van de startschacht op de westelijke oever van het bestaande Suezkanaal. 

Resultaten

4,7 km

tunnel

70 m

onder de grond

2018

geplande oplevering

Vragen over dit project

Evert Sonke

Technisch adviseur Infra +31 (0)6 4664 7383 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.