• Services: Master Planning, Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Stedelijke Planning en Ontwerp, Realisatie met garantie, Realisatie met garantie, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Duurzame Gebiedsontwikkeling
  • Sectoren: Publieke Sector, Gemeenten, Projectontwikkelaars

Leefbaarheid Heeze verbetert door oplossen verkeersprobleem

Noord-Brabant - Aan de zuidzijde van Heeze verrijst de nieuwe woonwijk De Bulders. Met de inkomsten uit deze ontwikkeling is een randweg aangelegd. Hiermee heeft het centrum van Heeze geen overlast meer van vrachtverkeer waardoor de leefbaarheid verbetert.

350

woningen

11%

toename woonruimte Leende

Inkomsten ontwikkeling nieuwbouwwijk maakt aanleg randweg mogelijk

Het centrum van Heeze heeft veel last van sluipverkeer tussen de A2 en A67. Met de aanleg van een randweg die het verkeer om het centrum heen leidt, komt er een structurele oplossing voor het verkeersprobleem. De aanleg wordt betaald uit de inkomsten van de ontwikkeling van de woonwijk. De leefbaarheid in Heeze verbetert hierdoor. Bovendien krijgt Heeze er een ruim opgezette, duurzame woonwijk met 350 woningen bij voor alle leeftijden.

Voor De Bulders Woningbouw* stuurt Arcadis de civiele technische engineering aan. Hierbinnen valt de verantwoordelijkheid voor vergunningen, omgevingsmanagement, civieltechnische engineering, directievoering en toezicht.

Omgevingswijzer

Om in de planfase een goede keuze te maken tussen de verschillende duurzaamheidsdoelen, is gebruik gemaakt van de tool omgevingswijzer. Hiervoor is in twee sessies eerst met alle stakeholders gesproken over de mogelijkheden voor duurzaamheid. Met de omgevingswijzer is vervolgens gekeken bij welke thema’s duurzaamheid past en heeft Arcadis dit vertaald naar ambities. In het ontwerp van de wijk wordt rekening gehouden met levensloopbestendigheid en cultuur.

*De Bulders Woningbouw is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Heeze-Leende en de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling (BNG GO). Zij is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe woonwijk van 350 woningen en de aanleg van de randweg.

“Met de randweg weren we het vrachtverkeer uit de kern en verbetert de leefbaarheid in Heeze. Bovendien krijgt Heeze er een mooie nieuwe woonwijk bij die voorziet in de behoeften.”

Wethouder Wilma van der Rijt

Resultaten

350

woningen

11%

toename woonruimte Leende

2,2 km

randweg

Vragen over dit project

Jeroen van den Hurk

Senior Projectleider +31 (0)6 2706 0608 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.