• Services: Performance Driven Architecture, Verkeer en Vervoer, Stedelijke Planning en Ontwerp, Projectmanagement, Kosten- en Commercieel Management, Contractoplossingen, Civiele Techniek, Bodemonderzoek en sanering, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Realisatie met garantie, Architectuur, Master Planning, Programma- en projectmanagement, Engineering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Realisatie met garantie
  • Sectoren: Projectontwikkelaars, Aannemers, Gemeenten, Publieke Sector

Integrale realisatie NoordOostTangent Tilburg

Tilburg - De nieuwe woonwijk en het bedrijventerrein aan de Enschotsebaan in Tilburg waren slecht bereikbaar. De NoordOostTangent in het tracé van de ring Tilburg is grotendeels verdubbeld, waardoor Tilburg beter en sneller bereikbaar is. De leefbaarheid van de hele stad neemt hierdoor toe en de verkeersveiligheid is beter.

80%

minder file

24

maanden bouwtijd

Tilburg beter bereikbaar door ringverdubbeling

De vier nieuwe rijstroken garanderen een betere doorstroming tussen de knooppunten A65 en N261. De weg die ter plaatse bekend staat als Burgemeester Bechtweg zorgt nu voor een betere ontsluiting.  

Voor VOF Enschotsebaan Noord en Zuid en gemeente Tilburg heeft Arcadis dit complexe project gerealiseerd met Engineering Contracting als contractvorm. Hierbij zijn wij als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van alle werkzaamheden én financieel verantwoordelijk voor het eindresultaat. Doordat infrastructurele werkzaamheden zijn aanbesteed, is marktwerking behouden.  Binnen het project zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en bestek van infrastructuur en kunstwerken, het uitvoeren wegverdubbeling, het ontwerp, engineering en constructie voor de verdubbeling van het bestaande spoorviaduct en het verleggen van de PPS  transportleiding. Daarnaast zijn bijzondere, doorzichtige geluidsschermen en de weginrichting inclusief verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst.  Voor de ophoging van de nieuwe weg is een duurzame oplossing toegepast. Hiervoor hebben we het afvalproduct AVI-bodemas gebruikt in plaats van zand.


Leefbaarheid van de hele stad neemt toe en verkeersveiligheid is beter

Resultaten

80%

minder file

24

maanden bouwtijd

Vragen over dit project

Jos van Berlo

Senior projectmanager Urban Design +31 (0)6 2706 1619 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.