• Services: Duurzame Gebiedsontwikkeling, Watermanagement, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Publieke Sector

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Ooijen Wanssum - De Limburgse streek van Ooijen tot Wanssum krijgt een economische impuls door een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek. De Oude Maasarm wordt gereactiveerd, nieuwe hoge gronden en dijken worden aangelegd en er komen hoogwatergeulen in de uiterwaarden van de Maas. Ook krijgt Wanssum een rondweg en wordt de jachthaven uitgebreid.

35

cm waterstanddaling bij hoogwater

22

km harde en groene kades

Hoogwaterbescherming geeft economische impuls aan Limburgse streek

De Oude Maasarm tussen de Limburgse dorpen Ooijen en Wanssum is sinds de jaren 90 afgesloten door de aangelegde nooddijken die het gebied moeten beschermen tegen overstromingen van de Maas. Met de heropening van de Oude Maasarm en alle andere ingrepen ontstaat er een uniek, voor de bewoners en bezoekers toegankelijk waterrijk natuurlandschap. Het terrassenlandschap wordt versterkt en een belangrijk deel van de agrarische gebruikswaarde blijft behouden. Door de reconstructie van wegen en de aanleg van vijf beeldbepalende bruggen verbeteren de veiligheid en bereikbaarheid. 

Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoogwater, maar ontstaat er ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met Mooder Maas (combinatie van Dura Vermeer en Ploegam) werkt Arcadis mee aan het aantrekkelijker en waterveiliger maken van dit gebied langs de Maas. 
Wij werken sturend in het strategisch omgevingsmanagement, stemmen af op de belangen van de stakeholders en zorgen voor de benodigde vergunningen. Daarnaast staan onze mensen aan de lat voor de technische uitwerking van de dijken en geulen en het waterhuishoudkundig ontwerp, de vormgeving van de wegen en kunstwerken en de onderzoeken om de systeemkenmerken op het gebied van ecologie en natuur zo goed mogelijk te benutten.  

De gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum heeft tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit de Ruimtelijke Kwaliteitspluim gewonnen. De pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten van Ruimtelijke Kwaliteit een significante en voorbeeldige rol heeft gespeeld. 

Resultaten

35

cm waterstanddaling bij hoogwater

22

km harde en groene kades

5

bruggen

Vragen over dit project

Eric Schellekens

Senior adviseur klimaatadaptatie +31 (0)6 2706 1605 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.