• Services: Strategisch milieuadvies, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Publieke Sector

Duurzame beheersing grondwaterverontreiniging verbetert bodemkwaliteit

Groningen, Ter Apelkanaal - Aan de Schaalbergerweg bij Ter Apelkanaal ligt een 8,6 ha grote vuilstortplaats. Gezien de verspreiding van verontreinigd grondwater is sanering urgent. Door de grote oppervlakte zouden conventionele technieken zeer kostbaar zijn en tot in lengte van jaren moeten worden onderhouden.

86.000

m2 Duurzame sanering

+/- €0

Kosten grotendeels gecompenseerd door opbrengsten

Stoppen verspreiding van verontreinigd grondwater

Vervuiling isoleren

Arcadis heeft een alternatieve vorm van isolatie voorgesteld. Op de stortplaats wordt een 2,35 m dikke deklaag aangebracht met een enigszins bolle ligging. Dit heeft als gevolg dat geen plasvorming meer optreedt en de dikte van hangwaterzone sterk wordt vergroot. Op de deklaag wordt een bos aangepoot, met een zo groot mogelijke verdampingscapaciteit. Het resultaat is dat de percolatie van regenwater en daarmee de verspreiding van verontreinigd grondwater vanuit het stortlichaam grotendeels wordt beëindigd. Het bos zal worden aangelegd, beheerd en geëxploiteerd door een commerciële partij, bijvoorbeeld een agrarische natuurvereniging. Het beheer en onderhoud wordt gefinancierd uit de verkoop van hout.   

Kostenneutraal saneren

De deklaag wordt aangelegd met grond die een negatieve waarde heeft. Voor het onderste deel wordt licht verontreinigde grond gebruikt, voor de toplaag schone tarra van een aardappel verwerkend bedrijf. De opbrengsten die hiermee worden gegenereerd compenseren de kosten van de maatregelen. De sanering kan dus vrijwel kostenneutraal worden uitgevoerd! 

Diensten Arcadis

Arcadis heeft:

  • Plan ontworpen
  • Onderhandeld en overlegd met alle betrokken partijen
  • Voorlichting gegeven
  • Beschikking aangevraagd

Vervolgens zal Arcadis de partijen grond contracteren en het plan realiseren.


Resultaten

86.000

m2 Duurzame sanering

+/- €0

Kosten grotendeels gecompenseerd door opbrengsten

Vragen over dit project

Matthijs Wetterauw

Senior adviseur (Asbestexpert) +31 (0)6 2706 0839 Stel mij een vraag
Share on Wechat "Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.