• Services: Landschapsarchitectuur, Verkeer en Vervoer, Programma- en projectmanagement, Planvorming, milieueffectstudies en natuur, Water Oplossingen, Digital Innovation, BIM: digitaal samenwerken!, Duurzame Gebiedsontwikkeling, Architectuur, Master Planning, Kwaliteit milieu en leefomgeving
  • Sectoren: Aannemers, Rijkswaterstaat, Provincies, Rijksoverheid, Publieke Sector

Betere doorstroming Knooppunt Hoevelaken

Amersfoort, knooppunt Hoevelaken - Knooppunt Hoevelaken komt dagelijks voor in de File Top 10. Het autoverkeer zorgt ook voor geluidhinder en een slechtere luchtkwaliteit. Rijkswaterstaat wil daarom dit knooppunt verbeteren in samenwerking met de regio. De aanpassing van het knooppunt en de wegverbreding van de A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Nijkerk en Leusden moeten voor een betere doorstroming zorgen.

keer reistijd maximaal in de spits

100.000

voertuigen per dag

Goede inpassing in het landschap verbetert bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio

Voor Rijkswaterstaat werkt de Combinatie A1|28 aan het project Knooppunt Hoevelaken. De Combinatie A1|28 bestaat uit BAM, Van Oord en Arcadis en werkt vanuit de contractvorm (Plan, Design & Construct) waarmee zij zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening neemt. Onze bijdrage aan het project is breed en divers. Van landschappelijke inpassing tot het opstellen van MER, OTB en OSB. En van specialistische deelonderzoeken tot omgevingsmanagement. 

Eisen- en wensen  

Door een unieke samenwerking tussen Rijk en regio is naast het eisenpakket een wensenpakket voor alle overheden, bewoners en belangengroepen tot stand gekomen. Daarbij heeft de regio ook financieel bijgedragen. Belangrijke Rijkswensen zijn extra parkeercapaciteit voor vrachtverkeer, extra parkeercapaciteit voor personenauto’s, rechtstreekse verbinding in knooppunt Hoevelaken en meer vluchtstroken. De regionale wensen betreffen onder andere het herstel van een volledige aansluiting van de plaats Hoevelaken, verbeteringen op het onderliggend wegennet en de invulling van de volledige geluidwens van Nijkerk. De Combinatie A1|28 gaat zo maximaal mogelijk de wensen van de regio en de Rijkswensen invullen. Ook zijn zij er in geslaagd om voor het beschikbare budget zoveel mogelijk wensen uit te voeren, de hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren met een maximale aandacht voor duurzaamheid. Daarbij heeft de combinatie een proces voorgesteld voor een integrale aanpak van planuitwerking en realisatie. 

Lange verbindingsbogen vervangen de klaverbladen die rondom een ’kom’ gerangschikt zijn
Een bijzonder landschap als landmark voor de weggebruiker
De kom is een open ruimte, omgeven door een hoge rand met een bomencirkel
Een betere doorstroming voor de weggebruiker bij Knooppunt Hoevelaken

Landmark 

Het knooppunt krijgt een nieuwe configuratie waarbij het landschap een leidende rol heeft. In plaats van de klaverbladen komen lange verbindingsbogen die rondom een ‘kom’ zijn gerangschikt. De kom zelf is een open ruimte, omgeven door een hoge rand met een bomencirkel. Naast een betere doorstroming ontstaat er een bijzonder landschap als landmark voor de weggebruiker.  Binnen het project werken landschapsarchitecten en architecten integraal aan de vormgeving, in nauw overleg met constructeurs, uitvoerders en beheerders. 

Tracé 

In project knooppunt Hoevelaken werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en het Waterschap Vallei en Veluwe samen met Rijkswaterstaat.

Vanaf 27 september 2018 is het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) en het Milieu Effect Rapport (MER) in het online platform iEngage voor iedereen inzichtelijk. Arcadis zorgt met iEngage, het digitale MER, voor heldere communicatie over díe elementen die van wezenlijk belang zijn, zo kan het juiste gesprek gevoerd worden. En dat draagt bij aan inzicht in nut en noodzaak van het project, de impact op iedere betrokkene en tot afwegingen die voor alle partijen begrijpelijk zijn. 
De daadwerkelijke werkzaamheden starten als dit TB onherroepelijk is en de vergunningen zijn verleend. Dan is er ook meer bekend over de exacte planning van de werkzaamheden.  Voorafgaand zijn diverse specialistische deelonderzoeken uitgevoerd, waaronder ook het gehele archeologische onderzoek. Ook leverden we vooraf het Landschapsplan, Waterstructuurplan, Mitigatie- en compensatieplan en gaven we advies omtrent Niet Gesprongen Explosieven en grondverwerving. Gedurende het proces zijn we verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de Planprocedure. Naar verwachting zijn de werkzaamheden bij knooppunt Hoevelaken tussen 2022 en 2024 gereed.  

 

Resultaten

keer reistijd maximaal in de spits

100.000

voertuigen per dag

37

km wegverbreding

Vragen over dit project

John Boon

Landschapsarchitect +31 (0)6 2706 1133 Stel mij een vraag

Hannes Sanders

Hoofd adviesgroep Planvorming & Strategie +31 (0)6 2706 0365 Stel mij een vraag

Alexander Pruijssers

Projectmanager MER en Planvoorbereiding +31 (0)6 5073 6329 Stel mij een vraag

Mirjam van der Veen

Projectmanager en omgevingsmanager +31 (0)6 2706 2415 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.