• Services: Technologie en Informatie, Strategie Advies
  • Sectoren: Havens en Waterwegen, Transport

3D nautische simulator optimaliseert de uitbreiding van Port of Calais

Calais, Frankrijk - Het scheepvaartverkeer blijft groeien. Havens moeten zich aanpassen om aan de steeds toenemende vraag en de grotere capaciteit van de schepen te voldoen. De Port of Calais wordt op dit moment uitgebreid en gemoderniseerd. Alleen zo kan de nummer 1 haven voor autoverkeer in Europa en de 4e Franse haven voor goederenvervoer haar positie handhaven.

3D simulator

Realtime nautische simulaties

Ship navigator

Waarborgt validatie en optimalisatie nieuwe haven

In de zomer van 2015 is de uitbreiding van de haven, project “Calais Port 2015”, goedgekeurd door de Nord-Pas de Calais Region en Europa. Met dit ambitieuze plan verdubbeld de capaciteit van de haven. De uitbreiding omvat een nieuwe 3.3 km lange golfbreker en een tweede havenbassin voor drie ligplaatsen (fase 1) ten noorden van de huidige haven. Met een oppervlakte van 44 hectare, word Port of Calais  uitgerust met efficiënte weg- en spoorfaciliteiten voor een geoptimaliseerd personen- en goederenvervoer. De nieuwe haven zal naar verwachting tussen 2020 en 2025 operationeel zijn.

Een paar dagen nadat de Franse president François Hollande de eerste steen heeft gelegd op 26 September 2016, heeft Arcadis nautische studies uitgevoerd. Hiermee zijn onder andere de haalbaarheid en veiligheid van het aankomen, afmeren en vertrekken van de veerboten onderzocht onder extreme (wind) omstandigheden. Samen met de loodsen en veerbootkapiteins van Port of Calais zijn de simulaties uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een door alle stakeholders gevalideerde nautische haven lay-out.

Nautische studie
Bij de uitbreiding van de haven spelen nautische randvoorwaarden een belangrijke rol. Het optimaliseren en valideren van het ontwerp met nautische simulaties leidt tot een aanzienlijke besparing op de investerings- en operationele kosten. Tegelijkertijd worden eventuele risico’s inzichtelijk gemaakt en geminimaliseerd.

Voor het ontwerp van de haven lay-out is Arcadis SHIP-Navigator gebruikt. Met deze real-time manoevreer simulator met 3D buitenbeeld is de bereikbaarheid van de ligplaatsen, afmetingen en ligging van de zwaaikommen en oriëntatie en afstand tussen de ligplaatsen geëvalueerd. Ook operationele parameters zoals limiterende condities voor aankomst/vertrek, mogelijkheden voor het gelijktijdig aankomen en vertrekken van twee ferry’s en de efficiëntie en veiligheid van de manoevreer activiteiten zijn onderzocht.

Met behulp van Arcadis SHIP-Moorings is het ontwerp van de ligplaatsen en afmeersystemen beoordeeld, om het gedrag van de afgemeerde schepen onder de invloed van wind en golven te evalueren. Zo kunnen we de operabiliteit en veiligheid van de afgemeerde ferry’s onder normale en extreme omstandigheden  optimaliseren.

Resultaten

3D simulator

Realtime nautische simulaties

Ship navigator

Waarborgt validatie en optimalisatie nieuwe haven

Haven ontwerp

Efficiënter, veiliger en kostenbesparend

Vragen over dit project

Jaap de Groot

Projectmanager Havens & Waterbouw +31 6 4612 9936 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.