• Services: Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, Projectmanagement, Stedelijke Planning en Ontwerp, Civiele Techniek, Bodemonderzoek en sanering, Realisatie met garantie, Realisatie met garantie, Master Planning, Programma- en projectmanagement, Engineering, Kwaliteit milieu en leefomgeving, Water Oplossingen, Drink- en afvalwatertransport
  • Sectoren: Onderwijs, Publieke Sector

Transformatie RoeterseilandCampus naar open stadscampus

Amsterdam - De RoeterseilandCampus in de binnenstad van Amsterdam is getransformeerd naar een open stadscampus door nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling van verschillende gebouwen. Ook de buitenruimte is opnieuw ingericht. Het aantal gebruikers van deze campus van de Universiteit van Amsterdam is hiermee fors toegenomen. Tijdens het hele project kan de UvA ongestoord doorgaan met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

21.000

gebruikers

4.195

fiets- en scooterplaatsen

Duurzame en gebruiksvriendelijke inrichting van de buitenruimte

De Universiteit van Amsterdam heeft de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij- en Gedragswetenschappen en sinds kort ook Rechtsgeleerdheid gehuisvest op de Roeterseilandcampus. Deze locatie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een intellectueel knooppunt waar onderwijs en onderzoek samenkomen. De gebouwen op de campus zijn bijna allemaal gerenoveerd en deels uitgebreid en de onderzoeksfaciliteiten zijn vernieuwd. De buitenruimte is volledig opnieuw ingericht waarbij een nieuwe brug over de Nieuwe Achtergracht zorgt voor een centrale verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de campus. Voor de UvA hebben we het transformatieproces van initiatieffase tot en met het integrale ontwerp en de realisatie van de buitenruimte en het project-, omgevings- en stakeholdermanagement verzorgd.  

Best Value Procurement 

Bij het selecteren van een partij voor integrale realisatie van de buitenruimte is gekozen voor een aanbesteding onder Best Value Procurement (BVP). Deze aanbestedingsmethode daagt mededingers uit om zo effectief mogelijk tot een resultaat te komen waarbij zij zo slim mogelijk de beschikbare expertises en ervaring kunnen inzetten en waarbij zij zelf keuzes kunnen maken in onder andere de projectfasering. Daarnaast kan BVP zorgen voor meerwaarde omdat de aanbieder optionele innovaties kan aandragen voor een sneller of juist meer resultaat dan is afgesproken.  
Vanaf de start van het project ligt de focus op een efficiënte realisatie waarbij deelprojecten elkaar niet in de weg mogen zitten en het niet verstoren van onderwijs en onderzoek het hoofduitgangspunt is.  

Technisch en logistiek complex

Omdat de campus in hartje Amsterdam ligt, is het project een complexe logistieke en technische operatie. Zo mag het aanbrengen van de liggers van de nieuwe brug niet voor vertraging zorgen wat vraagt om een nauwkeurige maatvoering en een minutieuze voorbereiding van de verschillende brugdelen. Daarom is de brug op  de productielocatie in Noord-Brabant opgebouwd, nagemeten en weer uit elkaar gehaald. De afzonderlijke brugdelen zijn ’s nachts met speciaal transport naar de hoofdstad vervoerd en over smalle kades en langs omliggende gebouwen gemanoeuvreerd. De brug is daarna gefaseerd en zonder vertraging opgebouwd. Onder de werkzaamheden voor de herinrichting van de Roeterseilandcampus vallen ook: een grootschalige bodemsanering, het ophogen van  het maaiveld met lichtgewicht funderingsmateriaal, vervangen ondergrondse  leidingen en kabels, realisatie milieupark, aanbrengen nieuwe kademuren, OV-installatie, drinkwatervoorzieningen, bestrating, groeninrichting, parkeervoorzieningen en zitbanken. 
Daarbij is gewerkt met vergaande eisen op het gebied van overlast door geluid, trillingen,  beperkte werktijden en afspraken over bereikbaarheid. Tijdens alle fasen staan veiligheid voor omgeving en gebruikers voorop.  
Naast technische uitdagingen maken de stedelijke omgeving, de beperkte ruimte en de wijzigende inzichten en wensen van het groot aantal gebruikers en stakeholders de herinrichting tot een complexe opgave. 


Voordeel vanuit gebruikers en omgeving:

 

Resultaten

21.000

gebruikers

4.195

fiets- en scooterplaatsen

Vragen over dit project

Patrick van Oostvoorn

Projectmanager +31 (0)6 2706 2013 Stel mij een vraag

Jos van Berlo

Senior projectmanager Urban Design +31 (0)6 2706 1619 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.