• Milieuvriendelijke oplossingen

Planvorming en milieueffectstudies

Locaties veilig en duurzaam maken. De daadwerkelijke impact van uw investeringsproject inzichtelijk maken is van cruciaal belang voor het krijgen van voldoende draagvlak. De aanleg van een weg of de realisatie van een nieuwe productielocatie lukt niet zonder de benodigde License to Operate. Deze zorgt voor de wettelijke en maatschappelijke borging van de realisatie van uw plannen.

Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)88 426 1551 Stel mij een vraag
Umweltplanung und Genehmigungsmanagement

Bij investeringsprojecten of capex projecten is het belangrijk dat de initiatiefnemer (publiek of privaat) de volledige impact van haar plannen in ogenschouw neemt. De maatschappelijke, bedrijfseconomische en milieukundige componenten van het project moeten voldoen aan de lokaal geldende wet- en regelgeving, ook op het vlak van ruimtelijke ordening. Zeker nu het milieubewustzijn én de mondigheid van burgers toeneemt is het essentieel al deze aspecten zwaar mee te wegen bij uw voorgenomen plannen. Door effecten op milieu en maatschappij serieus te onderzoeken en een rol te laten spelen in de besluitvorming kunt u risico’s beheersen of zelfs vermijden.

Onze experts werken over de hele wereld aan het inzichtelijk maken en doorgronden van voorgenomen investeringsprojecten van onze klanten. Met onze input kunnen onze klanten sterke investeringsbeslissingen nemen. Zij zijn er daarbij van verzekerd dat alle milieu- en maatschappelijke vergunningen op de juiste manier worden verkregen, zodat zij hun doel kunnen realiseren.


Gerelateerde diensten:

  • Milieu-, gezondheids- en maatschappelijk-effectbeoordeling op basis van internationale standaarden
  • Milieueffectrapportages gebaseerd op lokaal geldende wetgeving
  • Planproducten ruimtelijke ordeningsprocedures (o.a. Rijksinpassingsplan (RIP), provinciaal inpassingsplan (PIP), bestemmingsplan)
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)
  • Haalbaarheids- en locatiestudies
  • Mitigatie en monitoring

Vragen over deze competentie

Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)88 426 1551 Stel mij een vraag