• Kostenbeheer

Planning van levenscycluskosten

Het begroten van de bouwkosten voor een gebouw omvat veel meer dan alleen het berekenen van de materialen en de arbeidskosten.

Harmen Bunk

Hoofd Cost en Datamanagement +31 (0)6 1136 6287 Stel mij een vraag
Lebenszyklus-Kosten

Het is nu belangrijker dan ooit om precies inzichtelijk te krijgen wat het ontwikkelingsproject van begin tot eind gaat kosten.
Door een beter inzicht in de lopende overheadkosten en de toekomstige milieutechnische en sociale kosten van hun activa, kunnen bedrijven gedetailleerder plannen en hun invloed op hun omgeving beter beoordelen. Onze medewerkers hebben diepgaande kennis van alle aspecten met betrekking tot levenscycluskosten en kunnen u helpen de toekomst van uw activa effectief te plannen.

Wat kost een gebouw? En wat zijn de bijbehorende Life Cycle Costs?

Voor het voeren van goed assetmanagement is het noodzakelijk om op verantwoorde wijze keuzes te maken voor uw assets. Het hebben van inzicht in de kosten van het beheer en gebruik van een pand en van de kosten behorende bij eventuele nieuwbouw, renovatie & verduurzaming, gebruik & beheer en sloop is hierbij van essentieel belang. De kosten voor een asset zijn van veel factoren afhankelijk. Arcadis heeft, op basis van ervaringsgegevens van de afgelopen 10 jaar, deze gegevens voor u gebundeld in het boek Vormfactoren & Kostenkengetallen Assets 2019-2020 (de Engelse versie komt binnenkort beschikbaar).
Met behulp van dit boek geven wij u op reële wijze inzicht in uw assets. Deze financiële informatie kan als leidraad dienen bij de ontwikkeling van uw asset.

In de media

Cobouw: Ziekenhuis renoveren fors duurder; bouwkosten stijgen tot 58 procent.
Vragen over deze competentie

Harmen Bunk

Hoofd Cost en Datamanagement +31 (0)6 1136 6287 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.