Strategie Advies Main BannerStrategie advies

De wereld verandert steeds sneller. Hoe leven we? Hoe wonen we? Hoe werken we? Hoe leren we? En hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Hoe voorzien we ons van energie? Hoe duurzaam en digitaal zijn we?

Ontwikkelingen als klimaatverandering, energietransitie en verstedelijking, raken ons allemaal. Deze opgaven groeien en worden complexer. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk. Laten we dit samen (blijven) doen.

Improving quality of life’ is onze passie. Onze inhoudelijke kennis en kunde van natuurlijke en gebouwde omgeving koppelen we met strategie advies. Met meer dan 250 strategie adviseurs helpen we besluiten: van idee tot realisatie. 

Strategie Advies Arcadis = 
met kennis van (fysieke) assets én kunde van ‘human approach’ helpen besluiten:

Binnen strategie advies Arcadis onderscheiden we integrale aanpak van verschillende thema’s, vaardigheden waarbij de eindgebruiker centraal staat.


Integrale aanpak

In 2030 leven twee van de drie mensen in de stad en is de digitalisering vele stappen verder dan nu. Dit heeft direct impact op hoe mensen leven, studeren, werken en recreëren. Het is aan ons samen om invulling te geven aan ‘Improving quality of Life’ op thema’s als energietransitie, duurzame gebiedsontwikkeling, Klimaatadaptatie, nieuwe mobiliteit/vervoer, ‘future proof’ assets.

Lees verder

Proces en (organisatie) verandering

In een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen, is houvast nodig. Houvast om op een gestructureerde manier beslissingen te nemen en vooral ook houvast om op een soepele manier zowel robuust als wendbaar te zijn. Dit zit niet in een glazen bol, maar in oor en oog hebben voor je omgeving; voor de mensen om je heen en voor hun wensen en behoeftes.

Wij geloven in een menselijke maat om de impact van ontwikkelingen op waarde te schatten, om scenario’s af te wegen, om processen vloeiend te laten verlopen, om goede besluiten te nemen en organisaties af te stemmen op hun omgeving. Denk aan visie, strategie, beleid en routekaarten.

Lees verder

Participatie en (digitaal) samenwerken

Deze COVID 19 periode laat ons heel concreet inzien dat veranderen nodig is en dat digitaal samenwerken essentieel is. Van de ene op de andere dag was het voor bijna iedere organisatie noodzakelijk om thuis te werken. Dankzij hedendaagse technologieën blijven teams met elkaar in contact én kan het werk – met aanpassingen- gewoon doorgaan: via tips en tricks, in sessies, gebruik van platforms

Lees verder

Eindgebruiker centraal

Data is overal en gebruiken we voor onder meer ontwikkelen, voorspellen, analyseren en evalueren. En wij, de (eind) gebruikers, staan meer en meer centraal. 
Wij veranderen mee en gaan zelfs verder dan dat. Wij staan voor 100% BIM en zetten de eindgebruiker centraal door onder meer Design Thinking, Value Engineering en Expert Insight. 
Zo helpen we organisaties zodat ze gefundeerde beslissingen kunnen nemen en hun doelen kunnen behalen. 

Lees verder

Vragen over dit perspectief


Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)6 4630 1170 Stel mij een vraag

Harm Albert Zanting

Directeur Water & Milieu +31 (0)6 2706 0374 Stel mij een vraag

Arnoud Neidig

Marktgroepdirecteur Infrastructuur +31 (0)6 2706 2033 Stel mij een vraag

Rob Huisman

Hoofd Business Advisory +31 (0)6 2266 8586 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.