• Viewpoint

Online tool Beslisboom Verduurzaming Scholen

Een gezond binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten vaak niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. De online tool: ‘Beslisboom Verduurzaming Scholen’ helpt schoolbesturen een aanpak te kiezen voor verduurzaming van hun (bestaande) schoolgebouw(en). Het geeft inzicht in de benodigde investering, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag

Kom tot beste aanpak om uw schoolgebouw te verduurzamen

Veel schoolbesturen kennen de beslisboom inmiddels en gebruiken deze. Met een aantal is ook al een vervolgstap gezet om te komen tot een stappenplan, routekaart en een duurzaam programma, zoals in Almere en Eindhoven. Naast de Beslisboom Duurzame Scholen is er ook een Beslisboom verduurzaming in de gezondheidszorg.

Binnen een aantal kliks naar een duurzaam actieplan

Inzicht en bewustwording in een duurzaam actieplan voor uw school kan binnen een aantal klikken. Het doorlopen van de beslisboom vraagt van de gebruiker alleen kennis van warmtebron, het bouwjaar, de verwachte levensduur en het ambitieniveau van zijn gebouw(en). Deze gegevens koppelt de beslisboom aan maatregelpakketten die onderling op elkaar zijn afgestemd voor het behalen van de ambitie. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. Met het toepassen van een groot deel van de maatregelpakketten voldoet een school aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B. 

Update beslisboom

De Beslisboom is in september 2019 geactualiseerd. De update speelt in op de actuele ontwikkelingen en eisen die nu en in de komende periode aan scholen worden gesteld. De nieuwe versie bevat verschillende maatregelpakketten die zicht geven op het aardgasvrij maken van een bestaande school. Er is ook een aardgasready en warmtenet pakket. De beslisboom geeft vervolgens een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures. Via een aantal vragen over energienet, bouwjaar en gebruik worden globaal investeringen berekend.Slim investeren

Een verdiepingsslag in de analyse van de portefeuille met een concreet actieplan gericht op verduurzaming op natuurlijke (vervangings- en onderhouds)momenten levert daarna een CO2 routekaart op voor de organisatie. Een routekaart voor uitvoering van de duurzame maatregelen, verdient zich terug! Een plan met de juiste keuzes en de juiste momenten wordt tot en met aardgasvrij als investering voor sommige scholen rendabel (met een plus tot € 500.000 over 30 jaar kan), afhankelijk van de ambitie. Binnenklimaat is een investering, maar een keuze voor die scholen die nog een lange levensduur hebben.

Green Deal Scholen

De Beslisboom is ontwikkeld door Arcadis in opdracht van de RVO.nl in het kader van de Green Deal Scholen, en in samenwerking met Boot Advocaten, BAM, Ruimte-OK, NLII, NIA, BNG, Platform 31, gemeente Rotterdam, en schoolbesturen PCOU, Ronduit en Spaarnesant. De maatregelen en kosten zijn gebaseerd op deskundige informatie en ervaringen in de praktijk. Niet alleen voor schoolbesturen, ook voor marktpartijen en bijvoorbeeld Bouwagenda en Deltaplan biedt de Beslisboom een praktische aanpak. 

Gratis beschikbaar

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is gratis online beschikbaar.

 

In de media

Het vakblad Schoolfacilities besteedt aandacht aan de beslisboom Verduurzaming Scholen. De beslisboom is geactualiseerd en helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgas-vrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). Klik hier voor het artikel. Bekijk het artikel Nieuwe beslisboom voor verduurzaming.Vragen over dit artikel

Eke Schins-Derksen

Sectorleider Onderwijs en Gezondheidszorg +31 (0)6 2706 1407 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.